Regeringen og DF enige om pensionsskat

Regeringen og DF enige om udligningsskat på 6 procent af høje pensionsudbetalinger. Venstreoprørere banket på plads.

PENSION

Efter intern uro i Venstre og problemer i samarbejdet mellem VK-regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti (DF) er der nu indgået en aftale om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

Regeringen og DF er blevet enige om den del af finansieringen af Forårspakke 2, der omhandler den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om at afskaffe det eksisterende ægtefællefradrag for begrænset skattepligtige og begrænse muligheden for misbrug af TastSelv.

Samlet set giver de tre initiativer et varigt finansieringsbidrag til Forårspakke 2.0 på 125 mio. kr.

“Jeg glæder mig over, at vi med aftalen om den midlertidige udligningsskat har løst dette udestående fra skattereformen. Det medvirker som planlagt til finansiering af lavere skat på den sidst tjente krone. Vi har fundet en løsning, der afbalancerer de forskellige hensyn,” siger Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Det vurderes, at 36.000 personer bliver ramt af den ekstra høje skat.

6 pct. ekstra skat

Udligningsskatten på store pensioner betyder, at udligningsskattesatsen bliver på 6 pct. Den ekstra skat skal kun betales af samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau).

Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 121.000 kr. (2010-niveau) af bundfradraget til den anden ægtefælle.

Den samlede varighed af udligningsskatten er 9 år. Satsen på 6 pct. fastholdes på samme niveau i 4 år, dvs. for 2011 – 2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procentenheder årligt.

Udligningsskatten er dermed fuldt udfaset i 2020, og så er det aftalt, at udligningsskatten ikke pålægges udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension.

Krisemøde banede vejen for aftale

Aftalen om ekstra skat på høje pensioner kom først i hus, efter et krisemøde i Venstre onsdag morgen, hvor Venstres gruppeformand Kristian Jensen bankede Eyvind Vesselbo, Britta Schall-Holberg og Preben Rudiengaard på plads, efter at de har truet med at stemme imod særskat på pensioner.

Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) er tilfreds med at have fået aftalen om udligningsskatten på plads.

“Udligningsskatten var et af de finansieringselementer, vi tog med i reformen for at sikre, at den var fuldt finansieret og pengene kom ind igen. Derfor er jeg også meget glad for, at denne aftale nu er faldet på plads,” siger Troels Lund Poulsen.

Det varige finansieringsbidrag fra udligningsskatten er 35 mio. kr.

Lukker skattehuller

Samtidig med, at det er aftalt at hive flere penge ind fra de høje pensioner har VK-regeringen og DF besluttet, at afskaffe ægtefællefradraget til visse begrænset skattepligtige.

I dag kan personer, der kun i begrænset omfang har deres arbejdsindkomst i Danmark, på grund af det særlige ægtefællefradrag opnå store skattefradrag på det de tjener i Danmark.

I nogle tilfælde har det betydet, at en person, der kun i et begrænset omfang har arbejdet i Danmark har kunnet udnytte ægtefællens fradrag til at opnå et større skattefradrag, end hvad personer, der har hovedparten af deres arbejdsindkomst i Danmark kan opnå.

Hvis ægtefællen har indkomst i sit hjemland, og hjemlandet har regler, der ligner de danske, kan ægtefællerne få tre personfradrag – to i Danmark og et i hjemlandet. Ægtefællefradraget er af samme størrelse som personfradraget, dvs. godt 40.000 kr. årligt.

Det hul i skatteloven lukkes nu og det skønnes at give et varigt finansieringsbidrag på ca. 40 mio. kr. årligt.

Tast Selv fidus lukkes

Endelig lukkes endnu et andet hul i skatteloven.

Nogle skatteydere har via forskudsopgørelsen eller selvangivelsen gennem ‘TastSelv’ angivet et stort fradrag, som de ikke er berettiget til.

Dermed har de opnået at betale mindre i skat, selv om det ikke vil blive det endelige resultat af årsopgørelse og selvangivelse.

Opdages dette først efter, at en person f.eks. er rejst til udlandet, kan genopkrævning af skatten være vanskelig.

Sådanne skatteydere kan afskæres fra at foretage ændringer via TastSelv. Initiativet skønnes at givet et varigt finansieringsbidrag på ca. 50 mio. kr. årligt.

 


Artiklen er bragt i samarbejde med Børsen

 

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display