Private renteudgifter skal indberettes til skat

Fremover skal du fortælle Skat, hvem der modtager underholdninsgbidrag eller private lån fra dig - ellers kan du ikke trække dine udgifter fra i skat.

PENSION

Vil du fremover bevare dit skattefradrag for eventuelle udgifter i forbindelse med privat optagne lån og underholdningsbidrag til børn og tidligere ægtefæller, så er det vigtigt, at du sørger for at indberette identiteten af modtageren af dine ydelser til Skattemyndighederne. Indberetningen skal sikre, at der også sker en beskatning af renteindtægterne hos modtageren af dine penge.

De nye regler er en følge af skattereformen, og de træder først i kraft, når Skatteministeriet bekendtgør, at de tekniske forudsætninger for indberetningen er i orden. Dette vil formentlig først blive aktuelt for indkomståret 2010, lyder vurderingen fra revisions firmaet BDO ScanRevision.

Tags