Pensionsforsikring

Det kan være en god ide at supplere sin pensionsopsparing med en pensionsforsikring. Opsparingen giver dig økonomisk tryghed i tilværelsen som pensionist, mens forsikringen giver dig og din familie en tryghed ved sygdom eller død.

PENSION

‘Side 1: Pensionsforsikring’

Der er et utal af valgmuligheder, som du skal tage stilling til, når du sammensætter din personlige opsparing.

Du kan blive dækket mod uarbejdsdygtighed, invaliditet og kritisk sygdom. Du kan få sundhedssikringer, der giver dig mulighed for at blive behandlet på private hospitaler. Du kan få forsikringer, der giver dine efterladte et stort engangsbeløb eller giver dem årlige udbetalinger efter din død. Her følger en oversigt over de vigtigste forsikringer.

Tab af erhvervsevne

I gennemsnit mister hver femte dansker erhvervsevnen i en periode på tre måneder eller mere i løbet af den aktive erhvervsperiode. Det er måske ikke noget, du tror sker for dig, men det er nok en god ide at overveje, hvad du skal leve af – og hvordan din familie vil være stillet – hvis du i en periode ikke kan have et aktivt arbejdsliv.

De fleste under 55 år kan tegne en forsikring mod tab af erhvervsevne – kontakt din pensionsrådgiver på arbejdspladsen, dit pensionsselskab eller et forsikringsselskab, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

På arbejdsgiveradministrede pensionsordninger er der ofte som standard tilknyttet en præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne. Det betyder, at hvis din erhvervsevne er nedsat med to tredjedele eller mere i mindst tre måneder, skal du ikke længere betale pensionsbidrag. Din pensionsordning fortsætter, som om pensionsbidraget stadig blev betalt. Og præmiefritagelsen fortsætter, indtil du eventuelt genvinder erhvervsevnen.

Sundhedssikring

Sundhedssikringen er blevet mere og mere populær i de seneste år. Den type forsikring giver dig mulighed for at få betalt en række behandlingsmuligheder, eller for at blive opereret på private hospitaler i stedet for at stå på de offentlige hospitalers ventelister. Afhængigt af, hvilken dækning din arbejdsgiver har aftalt med pensionsselskabet, kan du få behandlinger hos kiropraktorer, fysio- og zoneterapeuter, akupunktører og psykologer. Du kan måske også komme på rekreations- og behandlingsophold, få midlertidig hjælp i hjemmet, ligesom der er mulighed for at blive behandlet i udlandet.

Forsikringen kan oprettes af alle under 60 år med fast bopæl i Danmark. Du skal blot være fuldt arbejdsdygtig og ikke have søgt om offentlig førtidspension eller være ansat i skåne- eller fleksjob. Ofte er der en karensperiode, før forsikringen dækker.

‘Side 2: Pensionsforsikring’

Tags

Anbefalede artikler