Pensionselskaber tager langt større risiko

De danske pensionsselskaber har øget deres markedsrisiko. Det skyldes stigende aktiekurser, faldende renter og nye kapitalkrav fra Finanstilsynet.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

De danske pensionsselskaber har øget deres samlede investeringsafkast med 230 procent på blot ét år. Afkastet steg til i alt 248,7 mia. kroner i 2014 - svarende til et afkast før pensionsafkastskat på 13 procent. Den enorme procentvise stigning skal dog ses i lyset af, at 2013 var et sløvt afkastår, der endte med et afkast på 75,3 mia. kroner. Det gode afkastresultat skyldes primært en stor stigning i afkastet fra obligationer, stigende aktiekurser samt afkastet fra finansielle instrumenter til sikring som følge af rentefald.

Men det er ikke kun selskabernes afkast, der er steget. Det er deres markedsrisiko i den grad også.

Den risikotype, der fylder mest i den samlede eksponering, er markedsrisikoen, som i 2014 udgjorde 86 procent af den samlede risikoeksponering - svarende til 234 mia. kroner. Ifølge Finanstilsynet er selskabernes markedsrisiko steget med 58 pct. i forhold til 2013.

Den samlede risikoeksponering i 2014 blev opgjort til i alt 271 mia. kroner i forhold til 2013, hvor den samlede risikoeksponering var 181 mia. kroner.

Nyt kapitalkrav

Stigningen i den samlede markedsrisiko skyldes blandt andet indførelsen af en ensartet metode til at opgøre selskabets individuelle solvensbehov (ISB). Men også markedsudviklingen med faldende renter og stigende aktiekurser i løbet af 2014 har haft indflydelse på pensionsselskabernes markedsrisiko. De stigende aktiekurser kræver samtidig, at pensionsselskaberne ligger inde med en større mængde kapital, for at de kan leve op til Finanstilsynets nye kapitalkrav, der skal sørge for at kunderne får en ensartet beskyttelse i de forskellige selskaber.

”Det, man skal huske, er, at der kan være stor forskel fra selskab til selskab i forhold til, hvor stor en markedsrisiko man tager. Det vigtigste i forhold til risikoen er, at det pågældende selskab har tilstrækkelig kapital til at sikre risikoniveauet. Det er blandt andet det, vi i Finanstilsynet er med til at sikre,” siger Morten Harpøth Johansen, vicekontorchef i Finanstilsynet.

Samtlige selskaber havde i slutningen af 2014 tilstrækkelig kapitalstyrke til at modstå Finanstilsynets røde risikoscenarie, der blandt andet indebærer en ændring i den lange rente på 0,7 procentpoint og et aktiefald på 12 pct.

Alle investorer tager en højere risiko

Uanset, hvor stor en risiko det enkelte selskab tager, så er den generelle risiko blevet større. Det mener Hans peter Christensen, direktør i det finansielle rådgivningsfirma Uvildige.dk. Stigende aktiekurser og lav rente på obligationer er med til at hæve markedsrisikoen for alle.

”Private investorer har en højere risiko på deres investeringer nu, end for to-tre år siden. Særligt aktier er steget meget de seneste år, og de nuværende høje aktiekurser gør kursfald mere sandsynligt end tidligere. Ergo er risikoen øget for alle,” siger Hans Peter Christensen.

Tags

Anbefalede artikler