Pensionisternes største mareridt

Undersøgelse blandt 7.500 vesteuropæer viser at kommende pensionister, unaset land, frygter det samme omkring deres alderdom.

PENSION


Hvis du spørger de kommende pensionister i Europa, hvad der er deres største bekymringer forud for deres otium, så peger de samstemmende på fire udfordringer:

  • Frygten for at helbredet svigter.
  • Frygten for at gå ned i levestandard.
  • Frygten for, at opsparingen ikke rækker.
  • Frygten for at inflation æder opsparingen.

Det viser en undersøgelse blandt 7.500 vesteuropæere, heraf 501 danskere, der alle er på arbejdsmarkedet i dag. Og de fire bekymringer synes at være universelle, for de rater højest, uanset om de adspurgte bor i Tyskland, England, Frankrig, Spanien eller Danmark.

Boligkriser har sat sine spor

Graver man lidt i tallene, dukker der dog mindre variationer frem. Eksempelvis er frygten for, at boligen ikke er betalt ud, størst i Spanien, England og Irland. I netop disse tre lande har man oplevet voldsomme udsving i boligpriserne gennem de seneste 10 år.

Det er også blandt englænderne og irerne, at man finder den største bekymring for, om man nu har sparet nok op til alderdommen. Det har også en logisk forklaring, da disse to lande har de laveste statslige pensionsordninger blandt alle landene i undersøgelsen.

Kommende pensionisters største bekymring

 

  Hele Europa DK
Dårligere helbred 24,3 23,6
Faldende levestandard 22,2 24,8
Ikke har sparet nok op 19,5 22,3
Inflation 13,0 12,7
Ikke have betalt sit hus ud 7,0 5,7
har børn/børnebørn som skal støttes 5,4 1,9
For meget fritid 4,3 4,5
Mistet status/selvværd 4,3 4,5


Kilde: Aon Consulting.

Tags

Anbefalede artikler