PensionDanmark: Husk de nedslidte

600.000 lønmodtageres pensionsselskab advarer regeringen imod at stirre sig blind på unges psykiske lidelser og glemme de fysisk nedslidte.

PENSION

Regeringen risikerer at stirre sig blind på unge med ondt i psyken og glemmer de 3.000 danskere, der hvert år havner på førtidspension, fordi de har slidt kroppen ned.

Sådan lyder advarslen fra PensionDanmark, der har flere end 600.000 murere, tømrere, elektrikere, malere, HK’ere, lokomotivførere, frisørere, gartner og mange andre faggrupper som kunder.

“Udspillet fra regeringen Men udover at have fokus på unge med psykiske lidelser, er der efter vores opfattelse også et stort potentiale i at forhindre, at lønmodtagere med hårdt fysisk arbejde på grund af nedslidning går på pension,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Antallet af fysisk nedslidte førtidspensionister har stort set været uændret siden 2003.

Her fik 3.200 tilkendt førtidspension på grund af nedslidning. Og i 2010 var det cirka 3.100 personer – herunder mange medlemmer af PensionDanmark, der måtte forlade arbejdsmarkedet med rygskader, gigt og andre fysiske sygdomme.

PensionDanmark peger på, at tre indsatser kan forebygge, at mange nedslidte ender på livslang passiv ydelse.

“Vi har ud fra det arbejde, vi har lavet inden for forebyggelsesfeltet tre ret klare bud på, hvordan man reducerer antallet af nedslidte,” siger Torben Möger Pedersen.

For det første skal der afsættes penge til relevant forebyggende behandling på et tidligt tidspunkt, når medarbejderen er i fare for nedslidning.

For det andet skal der strammes op på den tid, sundhedssektoren bruger på at udrede de nedslidte i behandlingssystemet. Ofte går der seks og syv måneder, fra man bliver henvist fra lægen til den endelige diagnose foreligger. Med effektiv logistik kan processen være færdig på tre uger, vurderer PensionDanmark.

Det tredje forslag er bedre genoptræning. Mange af pensionsselskabets kunder kommer alligevel ikke tilbage på jobbet efter en vellykket operation af for eksempel en diskusprolaps eller et dårligt knæ.

“Så vores indspark til hele debatten, der nu er i gang, er, at det er rigtig godt, at politikerne underkaster førtidspensionsreglerne et serviceeftersyn. Det er rigtigt at tage fat i de mange unge. Men der er også meget hente i at forebygge, at folk kommer på førtidspension på grund af nedslidning. Det er der, vi anbefaler, at man også lægger fokus,” siger Torben Möger Pedersen.

Det er særligt ikke-faglærte og faglærte over 50 år, der rammes af nedslidning. Sygdomme i bevægeapparatet er årsag til 40 procent af alle
førtidspensionstilkendelser for disse grupper mod 20 pct. for befolkningen som helhed.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display