Pension i udlandet

Der er en del danskere, der vælgere at tilbringe deres pensionisttilværelse i udlandet - og især landene langs Middelhavet har danske pensionister interesse.

PENSION

‘Side 1: Pension i udlandet’

Interessen skyldes primært det behagelige klima, men det kan også være en god skattefidus, hvis du vælger lande som Frankrig og Spanien, hvor udbetaling af pension er meget mildt beskattet. Du skal dog også kigge nærmere på beskatningen af formue, ejendomme og arv, inden du vælger at flytte sydpå.

 

Her får du en oversigt over de vigtigste skatteregler og deres betydning for din økonomi, hvis du vælger at flytte til Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland eller Tyrkiet.

 

Frankrig

 

Frankrig er en populær destination. Det skyldes, at den danske dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig giver franskmændene beskatningsretten over løbende pensionsudbetalinger. Og da skatten er lavere i Frankrig end i Danmark, kan det være med til at forsøde pensionisttilværelsen.

 

Pension
Ratepensioner og livrenter bliver beskattet i Frankrig. Kapitalpensioner bliver beskattet i Danmark. Tjenestemandspensioner er også skattepligtige i Danmark. Derimod er det Frankrig, der har beskatningsretten til sociale pensioner såsom efterløn og folkepension. Der er en del forskel på, hvordan løbende pensionsudbetalinger beskattes i Frankrig, afhængigt af om der er tale om privattegnede ordninger eller arbejdsgiverordninger.

 

Og endelig afhænger beskatningen af, om du har en ratepension eller en livrente. Generelt beskattes private ordninger mest lempeligt (op til 70 procent af udbetalingerne er skattefri). Men ligegyldigt hvilken pensionsordning du har, vil skatteprocenten være væsentligt lavere end i Danmark.

 

Indkomstskat
Når du tager permanent ophold i Frankrig, bliver du skattepligtig i landet. Den højeste marginalskat, du kan komme ud for at betale, er på 48 procent, og den indtræder først ved indkomster over 363.000 kroner. Og for ægtepar hedder progressionsgrænsen det dobbelte.

 

Renteindtægter/-udgifter
Renteindtægter beskattes som almindelig indkomst, mens der ikke er fradragsret for renteudgifter.

 

Arveafgift
Er du bosiddende i Frankrig, når du dør, må arvingerne finde sig i at skulle slippe helt op til 40 procent i afgift (mod 15 procent herhjemme). Det er dog kun for formuer over godt 6,3 millioner kroner, at afgiftsprocenten er helt så høj.

 

Formueskat
I Frankrig betaler du formueskat på op til 1,8 procent årligt af formuen. Formuer op til knap 5,5 millioner kroner er dog undtaget fra formueskat.

 

Ejendomsavanceskat
Skatten på fortjeneste ved salg af fast ejendom er som udgangspunkt godt 26 procent. Er der tale om éns primære bolig, slipper du dog for skatten.

 

Ejendomsværdiskat
Der betales ingen egentlig ejendomsværdiskat i Frankrig.

‘Side 2: Pension i udlandet’

Tags

Anbefalede artikler