Pas på skat af tegningsretter

SAS, Nordea og snart DSV har gang i aktieudvidelser. Det betyder udstedelse af tegningsretter og eventuelt skattesmæk.

PENSION

Mangel på kapital hos SAS, Nordea og DSV betyder, at selskaberne søger ny kapital på børsen i disse tider. Det sker gennem udstedelse af nye aktier med fortegningsret for bestående aktionærer.

Er du aktionær i et af disse selskaber, får du tildelt nogle tegningsretter. Disse T-retter giver dig ret til at købe et bestemt antal aktier til en bestemt kurs.

Vælger du ikke at benytte muligheden for at tegne nye aktier, kan du sælge tegningsretterne, som er noteret på børsen.

Rent praktisk gør du det ved at sælge dem til dagskurs via din netbankadgang. Men salg udløser beskatning.

Frie midler
Ejer du aktierne og de tilknyttede T-retter for frie midler anses tegningsretter anskaffet til kurs 0. Sælger du dem, skal du beskattes af salgssummen inklusiv omkostninger som aktieindkomst. Dette uanset om aktierne tilhører din skattefrie portefølje fra før 2006 eller ej.

Modregning
Har du realiseret aktier med tab i år, eller har overført negativ aktieindkomst fra forrige år kan gevinsten ved salget af T-retterne modregnes i denne negative aktieindkomst. Husk at opgørelsen af aktieindkomst er inklusiv omkostninger.

Pensionsmidler
Ejer du tegningsretter i dit pensionsdepot, skal du intet foretage dig. Du beskattes efter lagerprincippet med 15 procent pr. 30. november 2009, såfremt du har opnået en samlet værdiforøgelse. Eventuel skat trækkes den 8. december.

Tags

Anbefalede artikler