Omlæg din pension og undgå udligningsskatten

Har du kun få år til pensionen, og har du sparet godt op, så er der god grund til at kaste et ekstra blik på dine planer med pensionsopsparingen. Ifølge pensionsselskaberne rammer den nye særskat nemlig hovedsageligt dem, der ikke tager sig i agt for den.

PENSION

Cirka 30.000 personer skønnes at blive omfattet af den nye særskat, og er du et af udligningsskattens gennemsnitlige ofre, kan du forvente at skulle betale omkring 8.500 ekstra årlige skattekroner af din pension.

Der er dog noget du selv kan justere, og pensionsselskaberne står allerede parat til at hjælpe dig med det.

Skatten rammer smalt

Udligningsskatten træder i kraft allerede fra næste år, og den rammer de pensionister, der får udbetalt mere end 362.800 kroner om året i pension med en ekstra skat på 6 procent.

Skatten er imidlertid ikke permanent, men nedtrappes fra år 2015 med ét procentpoint om året, indtil den er helt forsvundet.

Det betyder, at særskatten i særdeleshed rammer dem, der meget snart går på pension, og som har sparet stort op på en ratepension med kort løbetid og store rater.

Hvilket på rekordtid har fået pensionsselskaberne på banen med beregnere og gode råd om, hvordan du omlægger pensionsudbetalingerne for at reducere de årlige udbetalinger – og dermed skatten.

De gode råd er baseret på, at den mest almindelige ratepension i dag er en opsparing, der bliver udbetalt over 10 år. I mange tilfælde kan de, der bliver ramt af udligningsskatten, altså med fordel ændre deres ratepension til en 20-årig ordning eller måske en livrente, og således strække deres opsparing over længere tid.

På den måde falder den årlige udbetaling af dine pensionsmidler, så du kan slippe under skattesatsen på 362.800 kroner om året. Samtidig vokser din samlede opsparing, fordi dine penge forrenter sig over længere tid.

Stor interesse

I landets største pensionsselskab, PFA Pension, forventer man, at mange kommende pensionister vil overveje at omlægge deres pension for at reducere særskatten.

“Det er i hvert fald noget, som interesserer vores kunder meget,” siger direktør for salg i PFA, Peter Rosenling-Nissen.

“De fleste har i dag ratepensioner til udbetaling over 10 år, så vi var hurtige til at skrive noget om det på vores hjemmeside. Kort efter havde vi 25.000 besøgende derinde om dagen, så der er masser af opmærksomhed omkring det. Også selvom udligningsskatten endte med at blive mildere, end vi havde frygtet,” siger han.

Også hos Danica Pension forventer cheføkonom Jens Christian Nielsen, at mange til gøre alvor af at omlægge pensionen.

“Vi forventer, at mange vil omlægge deres ratepension i den kommende tid, og vi anbefaler vores kunder at tage kontakt til os for at undersøge mulighederne. I mange tilfælde kan man reducere udligningsskatten ved at omlægge ratepensionen, og som udgangspunkt anbefaler vi i forvejen vores kunder at spare op til mindst 20 år i den tredje alder, fordi pensionsalderen varer længere i dag end den gjorde tidligere,” siger han.

Gratis at omlægge pensionen

Det koster som udgangspunkt intet at ændre din ratepension fra en 10-årig ordning til en længerevarende én. Det eneste du behøver at gøre, er at give dit pensionsselskab et praj – men du skal huske at gøre det, inden udbetalinger af din ratepension går i gang. Så er det nemlig for sent.

Er du ikke i stand til at strække pensionsudbetalingerne tilstrækkeligt langt til at undgå særskatten, er det også muligt at udskyde udbetalingen af din ratepension og eventuelt leve af din kapitalpension, der ikke er omfattet af den nye skat.

Ved at vente et par år, kan du nemlig undgå den værste beskatning, der jo rammer i årene inden 2015, og heller ikke denne omlægning af pensionen kræver meget andet end et telefonopkald.

Samtidig peger pensionsselskaberne – forventeligt nok – på, at det stadig kan betale sig at spare op til pensionen, selvom man bliver ramt af udligningsskatten. Det skyldes, at de seks procent ekstra skat stadig er mindre, end den skat du kommer til at betale, hvis du investerer dine penge uden for pensionskasserne, hvor du først skal betale normal indkomstskat og dernæst en højere skat af dit afkast. Peter Rosenling-Nissen erkender dog, at der er grænsetilfælde, hvor opsparing i frie midler kan være den bedste måde.

“Hvis du for eksempel er 60 år og allerede har en rateopsparing på mere end fire millioner kroner, så vil det for det meste være bedst at flytte en del af pensionsindbetalingerne over til opsparing af beskattede midler. Men den situation er sjælden,” vurderer han.

Tjek din egen pension

Har du endnu ikke undersøgt, hvad udligningsskatten kommer til at betyde for dig, kan du begynde med en af de enkle beregnere, som du blandt andet finder på www.pfa.dk.

Udligningsskatten blev til lov den 4. juni som en aftale imellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Udligningsskatten rammer alle, der får udbetalt mere end 362.800 kroner i pension om året (2010-niveau). Skattesatsen gælder ikke for invalidepensioner og din kapitalpension bliver heller ikke regner med.

Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension betyder det, at alle, der er tæt på pensionsalderen og har en opsparing tæt ved tre millioner kroner, kan komme til at betale udligningsskat. Det skønnes i alt at være 30.000 borgere.

Skatten er på 6 procent fra 2011 til 2014, og falder så med ét procentpoint om året indtil den er helt væk i 2020. Det betyder, at alle, der har mere end 9 år til pensionen, ikke behøver at bekymre sig om udligningsskatten, imens dem, der går på pension til næste år, skal være mest på vagt.

Skatten kan reduceres eller helt undgås ved at strække pensionsudbetalingerne over flere rater. Pensionister, der allerede er begyndt at få udbetalt deres ratepension har imidlertid ikke mulighed for at omlægge deres ratepension. For kommende pensionister er det derimod nemt og gratis.

Hvis du er gift, kan du bruge din ægtefælles bundfradrag op til 121.000 kroner om året. Dette er dog kun en mulighed for de færreste.

Filosofien bag udligningsskatten er, at marginalskatterne, og dermed fradragene, var høje, da der blev sparet op. Med skattereformen sættes marginalskatten ned, og den ny skat er derfor en måde at skabe et mere “retfærdigt” forhold mellem fradrag og beskatning.

 

 

Tags

Anbefalede artikler