Offentlige pensioner

Som efterlønsmodtager eller folkepensionist har du mulighed for at modtage en række forskellige ydelser fra det offentlige.

PENSION

‘Side 1: Offentlige pensioner’

Hver for sig fylder de ikke meget i budgettet, men sammen med dine øvrige indtægter kan det godt blive til en del penge. Måske giver beløbene dig lige det ekstra, der gør det muligt at forsøde hverdagen. På www.borgerservice.dk. kan du få et overblik over dine muligheder for at få offentlige ydelser og tilskud.

Når de offentlige pensioner bliver beregnet, bruger man ofte begrebet “samlevende”. Ved samlevende forstås mennesker, der lever i et forhold, hvor begge bidrager til den fælles husførelse, og hvor forholdet kan sidestilles med et ægteskab eller registreret partnerskab. Man er ikke samlevende, hvis man bor sammen med sine søskende. Heller ikke, hvis den ene eller begge parter har fået folkepension eller førtidspension før den 1. marts 1999.

Har du både en arbejdsmarkedspension og en privat pensionsopsparing, har du næppe udsigt til at modtage ydelser fra det offentlige ud over folkepensionens grundbeløb, da de store pensionsudbetalinger begrænser muligheden for at modtage sociale ydelser som boligstøtte, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse.

Folkepension

Er du født den 1. juli 1939 eller senere, kan du få folkepension, når du fylder 65 år. Er du født før den 1. juli 1939, kan du få folkepension, når du fylder 67 år. Du skal selv søge om folkepension. Folkepensionens grundbeløb er på 59.424 kroner årligt (2007). Beløbet er skattepligtigt.

For at få folkepension skal du som hovedregel have dansk indfødsret, og du skal have boet i Danmark i mindst tre år. Du skal normalt bo i Danmark for at få folkepension, men hvis du har boet her i 30 år forud for pensioneringen, kan du godt få folkepension, selv om du bor i udlandet.

Hvis du ikke har dansk indfødsret, skal du have fast bopæl i Danmark. Det vil sige, at du skal have boet her i landet i de sidste fem år, før du søger pension og derudover i mindst fem år, fra du var 15 til 60 år.

For at få fuld folkepension skal du have haft fast bopæl i Danmark i 40 år i perioden, fra du var 15 til 65 år. Hvis du har boet kortere tid i Danmark, bliver pensionen nedsat forholdsmæssigt. 30 års fast bopæl her i landet giver for eksempel ret til trekvart (30/40) folkepension.

Grundbeløbet bliver nedsat og kan falde helt bort, hvis du har arbejdsindtægter eller overskud af virksomhed. For at få det fulde grundbeløb må din årlige arbejdsindkomst ikke overstige 252.400 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag. Indtægter som pensioner, renter og ægtefællens indkomst nedsætter ikke grundbeløbet. Hvis din indkomst er på mere end 450.400 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag, kan du ikke få folkepension.

‘Side 2: Offentlige pensioner’

Tags

Anbefalede artikler