Nu må pensionsselskaber droppe garantien

Trængte pensionsselskaber har fået den endelige tilladelse til at droppe afkastgarantierne over for kunderne.

PENSION

Pensionsselskaberne behøver nu ikke længere at overholde deres aftale om et fast årligt afkast af kundernes opsparinger.

Det er realiteterne, efter at Finanstilsynet i en 15 sider lang afgørelse fastslår, at selskabet Sampension ikke har handlet i strid med reglerne ved at afskaffe ydelsesgarantien.

Sampension har i stedet valgt at erstatte ydelsesgarantien med en hensigtserklæring om at opnå et bestemt afkast til pensionsindbetalerne.

Forudsætningerne for, at pensionsselskaberne erstatter deres årelange aftaler med kunderne med hensigtserklæringer er, at de skal oplyse kunderne om de alternativer, der var til afskaffelse af ydelsesgarantierne.

“Vi skal oplyse kunderne om, at garantiernes ændring til en hensigtserklæring indebærer en mulighed for, at der i investeringsstrategien løbes en større investeringsmæssig risiko,” siger Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen.

Flere store pensionsselskaber har indtil videre tilkendegivet, at de ikke har planer om at droppe afkastgarantierne.

 

Tags

Anbefalede artikler