Nemmere regler for udskudt folkepension

Folkepensionister får fremover mulighed for at få deres opsatte pension udbetalt hurtigere og mere fleksibelt efter at lovforslag er vedtaget.

  Foto: Pixabay  

PENSION

Pensionister, der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, kan nu udskyde deres folkepension på en mere fleksibel måde fra 1. juli 2018.

Pensionister kan for eksempel vælge at få udbetalt et engangstillæg for det opsatte grundbeløb og et højere månedligt tillæg i 10 år - i modsætning til i dag, hvor det kun er muligt at få udbetalt opsat pension som et livsvarigt månedligt tillæg.

Det vil eksempelvis betyde, at en enlig person med ret til fuld folkepension, der udskyder sin pension i to år, kan få udbetalt en engangssum på 149.700 kr. samt et månedligt tillæg gennem 10 år, som årligt udgør 17.600 kr. Med den nuværende ordning kan den enkelte kun vælge at få et månedligt livsvarigt tillæg, som årligt udgør 17.400 kr.

"Vi kan heldigvis se, at stadig flere seniorer udskyder pensionsalderen, men vi skal fra politisk side gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den positive udvikling. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med udsigten til en hurtig udbetaling af opsat pension gør det endnu mere attraktivt at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Og jeg både tror og håber, at mange seniorer vil benytte sig af muligheden og få lidt flere penge mellem hænderne i deres første år som pensionister, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Ritzau.

I løbet af de næste 20 år vil aldersgruppen over 70 år vokse med cirka 50 procent. 52.000 flere personer over 60 år arbejder i dag sammenlignet med for fire år siden.

Anbefalede artikler