Nedsparing - Den rigtige rækkefølge

PENSION

Når de ihærdigt sammensparede pensionspenge skal bruges, bør det ske i den rigtige rækkefølge. Udgangspunkt for rækkefølgen er skat. Den del af opsparingen, der er belagt med den mindste skat, skal du vente længst muligt med at bruge.
Nedsparingsrækkefølge:

Brug frie midler fra obligationer og bankkonti først.
Renterne bliver ved høje indkomster topbeskattet, ligesom renterne er med til at skære i pensionstillægget og andre velfærdsydelser. Sørg dog for at have en rigelig likviditet – det kan nemt opnås via en kassekredit med pant i fast ejendom.

Belån aktierne i stedet for at sælge dem.
Ejer du aktier for frie midler, kan et salg udløse ganske store skattebetalinger, især hvis du flittigt har sparet op i aktier gennem mange år. Derfor kan det ud fra en skattemæssig synsvinkel være mere hensigtsmæssigt at belåne sin aktieportefølje frem for at sælge og aflevere store beløb i skat.

Renteudgiften, du dermed får, kan du bruge til at nedbringe din personlige indkomst, hvorved du kan opnå større pensionstillæg og øvrige indkomstafhængige velfærdsydelser. Du bør dog være opmærksom på den øgede risiko, du har ved at have et lån på den ene side og aktier på den anden side.

Perioder med negativ kursudvikling kan udhule din formue, så det alligevel ville have været bedst at realisere gevinsterne på trods af skatten.

Fordel rateopsparinger, så topskatten undgås.
Medmindre du har brug for en høj indkomst, bør du tilrettelægge udbetalingsperioden fra dine rateopsparinger, så den samlede løbende skattepligtige pensionsindkomst holder sig under topskattegrænsen på 30.417 kroner (2008-sats). Du kan supplere din indkomst ved at belåne fast ejendom/værdipapirer.

Firma- og arbejdsmarkedspensioner består som reglen af en del, der valgfrit kan udbetales over en periode på 10 til 25 år, og en del som er livsvarig (livrente). Derfor bør du få et nøje overblik over alle dine løbende pensioner ved pensionstidspunktet. Det vil typisk være:

- Folkepension
- Pensionstillæg
- ATP
- SP
- Firma/arbejdsmarkedspensioner
- Private rateopsparinger
- Private livrenter

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display