Mindre fordel ved forældrekøb

Skat har opdaget en fejl i deres systemer, som udhuler fordelen ved forældrekøb ved brug af kapitalafkastordningen.

PENSION

I flere år har det været attraktivt for indehavere af forældrekøbte lejligheder at bruge den såkaldte kapitalafkastordning. Ordningen giver dig mulighed for fuldt fradrag for renteudgifterne og er mere enkel end virksomhedsordningen, der opererer med en lavere skattesats.

Kapitalafkastordningen har haft en attraktiv kapital afkastsats, som bliver brugt til at beregne et kapitalafkast af boligens kontantværdi, som du kan trække fra i den personlige indkomst. Men i kraft af en regnefejl hos Skat har satsen været alt for høj.

I juli 2011 opdagede Skat fejlen og halverede satsen til to procent. Skattekonsulent i Sydbank, Martin Sørensen, vurderer, at den lavere sats har reduceret den økonomiske fordel ved kapitalafkastordningen.

»Fordelen ved at lade driften af en forældrekøbslejlighed beskatte efter kapitalafkastmetoden ligger i dag mest i, at ordningen er mere enkel. Selvangivelsen er let, og har du svært ved selvangivelser, kan du spare udgiften til en revisor,« siger han. Vilkårene i virksomhedsordningen er dog til at overskue som vist i boksen herunder.

Penge og Privatøkonomi bringer efter oplysninger fra Skat en lynguide til virksomhedsordningen, hvor du skal bruge den udvidede selvangivelse. Udgangspunktet er et standard forældrekøb, hvor lejligheden drives med underskud.Opret en bankkonto til regnskabet. Det letter senere dokumentationen til Skat.

Benyt den udvidede selvangivelse. Indsend senest ultimo juni.

Udfyld rubrikkerne 112, 114 og 117.

Sæt flueben ved rubrik 147.

Rubrik 300 udfyldes med cpr. nummer.

I rubrik 301 sætter du flueben ved ‘ja’.

I rubrik 302 sætter du flueben ved ‘efter virksomhedstype’.

De resterende ‘oplysninger fra regnskabet’ behøver du ikke udfylde. Skat kan dog efterfølgende bede om dokumentation for regnskabet.

Husk aldrig at anføre et nul alene i en rubrik, da det genererer fejl i systemet på nettet.

 

 

Tags

Anbefalede artikler