Milliarder af pensions kroner frigives

Har du for mere end 10 år siden oprettet en selvpensioneringskonto, åbnes der nu op for, at du kan få pengene udbetalt skattefrit.

PENSION

Som en del af finanslovsforliget for 2010 kan pengene på såkaldte selvpensioneringskonti udbetales, selv om man ikke er fyldt 60 år. I alt står der cirka 4,5 milliarder kroner på de næsten glemte konti i de danske pengeinstitutter.

Selvpensioneringskontoordningen blev nedlagt i 1998 og er en form for individuel pensionsordning, der minder lidt om børneopsparing for voksne.

Der kunne nemlig maksimalt indbetales 3.000 kroner om året, og der er ingen beskatning ved udbetaling.

Udbetalingen kunne tidligst ske ved det fyldte 60. år, og afkastet bliver beskattet med PAL-skatten på 15 procent om året. Har du en gammel selvpensioneringskonto, bør du ud fra et skattemæssigt synspunkt hæve pengene snarest muligt, og, hvis du ikke vil bruge dem på tant og fjas, så skyde dem ind på en pensionsordning, hvor du kan opnå fradrag i top- eller bundskatten.

Tags