Medarbejderaktier er blevet en fordel for dig

Skattereglerne for medarbejderaktier er ændret. Det kan blive en stor fordel for dig. Læs om de nye regler og nye fordele ved medarbejderaktier her.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Fra den 1. juli 2016 bliver det igen muligt at tildele medarbejderne aktier med skattefordel. Det må forventes, at der sker en genopblussen af interessen for de tidligere så udbredte bruttotræk-ordninger, hvor medarbejderne aftaler en nedgang af bruttolønnen mod at modtage aktier af tilsvarende værdi.

Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Bjarne Sall Hansen guider dig her igennem reglerne i ligningslovens § 7 P.

Medarbejderaktieordninger - hvad gælder i dag

Medarbejdere beskattes, hvis de får ret til at købe eller tegne aktier til favørkurs. Fordelen beskattes i udnyttelsesåret som lønindkomst med en marginalskat på op til ca. 56 pct. inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Den nye bestemmelse

Fremover kan medarbejdere modtage aktier, optioner og warrants til en værdi på op til 10 pct. af årslønnen, uden at det straks udløser lønbeskatning. Der skal tidligst betales skat, når medarbejderen har konstateret en forhåbentlig gevinst.

De nye regler udskyder beskatningstidspunktet indtil tidspunktet for salg af aktierne. Gevinst på aktierne beskattes som aktieindkomst med 2 pct. op til 50.600 kr. og 42 pct. for beløb derover (2016-satser). Det dobbelte beløb gælder for ægtefæller, der er samlevende ved årets udgang.

Der er således mulighed for at nedsætte den marginale skattesats for medarbejderaktieordninger fra ca. 56 pct. til 42pct./27 pct..

For at anvende bestemmelsen skal parterne blandt andet være opmærksom på, at:

  • Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, skal indgå en aftale om, at ligningslovens § 7 P finder anvendelse.
  • Værdien af vederlaget i et givet år må ikke overstige 10 pct. af den ansattes årsløn på det tids-punkt, hvor aftalen indgås.
  • Det er et grundlæggende krav uanset type af ordning, at der skattemæssigt sker levering af aktierne.

Indberetning

Selskabet skal indberette til SKAT, når selskabet og den ansatte har indgået aftale om tildeling af købe- eller tegningsretter, der skal omfattes af ordningen. Der skal også foretages indberetning til SKAT, når købe- og tegningsretter udnyttes. Denne indberetning giver SKAT et bedre grundlag for at beregne medarbejdernes eventuelle aktieavancer.

Selskabers fradragsret

Selskaber har intet fradrag for værdien af aktielønsordninger.

Tags

Anbefalede artikler