Lovpligtig pensionsopsparing

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Den Særlige Pensionopsparing er alle eksempler på lovpligtige pensionsopsparinger.

PENSION

Der findes en række pensionsopsparinger, som administreres af halvoffentlige virksomheder. Fælles for dem er, at de er – eller har været – lovpligtige, og at lønmodtageren selv har indbetalt til ordningerne. Pengene står i dag på personlige konti og er øremærket til dig, der har indbetalt pengene.

ATP

ATP – Arbejdsmarkedets Tillægs Pension – er en obligatorisk pensionsopsparing for alle lønmodtagere, arbejdsløse og en række modtagere af overførselsindkomster. Mere end tre millioner danskere mellem 16 og 67 år indbetaler hvert år til ATP, og fonden indeholder i øjeblikket på mere end 300 milliarder kroner.

Som fuldtidsbeskæftiget bliver der hver måned indsat 224 kroner på en pensionsordning i dit navn, hvoraf du selv indbetaler 75 kroner og din arbejdsgiver det resterende beløb. Ordningen er etableret som en slags livrente med dødsfaldsdækning. Det betyder, at du får knap 2000 kroner udbetalt hver måned, fra du bliver folkepensionist og frem til din død. Du modtager hvert år et brev, som fortæller, hvad der er indbetalt, og hvad du er berettiget til at få fra ATP som pensionist. Desuden får du at vide, hvad dine pårørende vil modtage i tilfælde af, at du dør.

LD

LD – Lønmodtagernes Dyrtidsfond – er en organisation, der varetager investeringen af de midler, som fra 1977 til 1979 blev indskudt af lønmodtagerne som indefrosne dyrtidsportioner. Midlerne er i dag vokset til mere end 55 milliarder kroner, som kan blive udbetalt, når de pågældende lønmodtagere går på pension, eller når de er over 60 år og ønsker at hæve pengene.

LD tilbyder i dag medlemmerne en ordning, hvor de kan vælge at lade LD styre investeringerne, eller hvor de selv kan forsøge sig med valg af puljer. Indskyderne har siden 1. juli 2005 desuden selv kunnet bestemme, om LD skal forvalte pengene, eller om de skal overføres til en pensionsopsparing hos de øvrige pensionsforvaltere på markedet.

SP

Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en tvungen ordning, som blev etableret i 1998, men som i 2004 blev midlertidig suspenderet som et led i regeringens økonomiske politik. Når ordningen ellers er i drift, betaler du én procent af din løn, og pengene bliver sat ind på en individuel opsparing i ATP. SP-ordningen fungerer som en ratepension med en udbetalingsperiode på ti år.

Det er ATP, der administrerer ordningen, men siden 1. januar 2005 har du haft mulighed for at investere din SP-opsparing i en bred vifte af investeringsforeninger via Folkebørsen. Du kan enten investere på Folkebørsen via hjemmesiden www.folkeborsen.dk eller overføre din SP-opsparing til din egen bank. Hvis du ikke foretager dig noget, vil ATP investere dine opsparede penge.

Tags

Anbefalede artikler