Livrenten er nu ikke så slemt endda

Skattereformen har genoplivet livrenter som følge af ratepensionsloftet på 100.000 kroner. Men hvorfor hader vi livslange nærende livrenter og elsker de udtørrende ratepensioner?

PENSION


’5’er

Reaktionen var negativ, da nyheden om ratepensionsloftet på 100.000 kroner i foråret ramte offentligheden. Opsparing over grænsen skal fra og med 2010 kanaliseres over på livrenter for fortsat at give fradrag i topskatten. Jeg tror modviljen skyldes, at livrenter emmer af støvede forsikringskontorer med krumbøjede aktuarer viklet ind i lange talkolonner. Jeg tror også, at vi generelt oplever livrenter som uigennemskuelige, da der reelt væddes om din dødsdag.

Lever du længe, får du mere, end du har indbetalt. Lever du kortere, får du mindre. Dine arvinger får intet. Her er ratepensioner modsat nemme at forstå. Der er intet, der risikerer at forsvinde undervejs. Du indbetaler penge, får afkast, og får pengene udbetalt igen. Dør du med penge på kontoen, får dine arvinger udbetalt resten efter en skat på 40 procent. Det er ligetil. Dertil kommer, at livrenter tegnes i et forsikringsselskab, hvilket betyder, at du ikke har friheden til at investere i individuelle aktier, og det trækker yderligere ned i folks opfattelse af livrenteordningerne.

Flaskedreng på 90 år

Men livrenter burde rationelt set være langt mere populære. De giver dig sikkerhed for, at du har penge, til du dør, og det er da rart, at man ikke skal begå selvmord, den dag ratepensionen tørre ud. Ratepensionen kan nemlig nemt løbe tør for penge, især i disse tider, hvor levealderen stiger, og sundhed er i fokus.

Ratepensionen skal være udbetalt seneste 25 år efter din efterlønsalder. Forestil dig, at du midt i firserne står i en situation, hvor du virkelig mangler både til saltet til ægget og til selve ægget. Desuden er du desværre alt for rask til at lægge dig til at dø. Og det er svært at finde arbejde i den alder, og selv om alle kan blive flaskedreng i Netto, er det ikke sjovt at skulle stable ølkasser som olding.

Frihed har topprioritet

Når jeg går mere i dybden med den generelle modvilje mod livrenter, så tror jeg også, at den ikke alene skyldes væddemålet, men også tabet af fleksibilitet. Noget af det første, jeg lærte i min tid på Handelshøjskolen, var at sørge for at have flest mulige frihedsgrader. Mantraet var, at man i enhver økonomisk situation, hvor man skulle vælge mellem forskellige alternativer, skulle søge hen imod det alternativ, der gav mest fleksibilitet.

Livsbetingede livrenter indeholder langt færre frihedsgrader end en rateopsparing. Fordelen ved rateopsparing er, at den helt eller delvis kan omdannes til en livrente, udbetalingsperioden kan individuelt fastsættes til mellem 10 og 25 år afhængig af alder og sundhed, og pengene kan investeres individuelt både i opsparingsfasen og i udbetalingsfasen. De frihedsgrader har livrenten ikke.

Livrenten kan forbedres

Men så er livrenter altså heller ikke værre. Faktisk er der en lang række muligheder for at justere på livrenten, så den får nogle af de samme fordele som rateopsparingen, men det koster. Problemet med, at pengene er tabt ved død, kan løses på to måder:

 

    • Længste liv: Enten kan man som ægtepar tegne en livrente på “længste liv”. Det vil sige, at hvis den primære modtager dør, så fortsætter udbetalingen fra livrenten til den efterlevende ægtefælle, dog med et lavere beløb.

 

  • Garantiperiode: Eller man kan tegne en tilbagekøbsmulighed, hvor der i garantiperioden sker det, at restværdien kommer til udbetaling til boet ved død inden udløb.

Begge forsikringer koster noget i form af en lavere livrente, men faktum er, at du et stykke hen ad vejen kan strikke din livrente sammen, så den indeholder nogle af de samme frihedsgrader som ratepensionen.

Så meget giver en opsparet million i årlig pension

Man kan ved livrenten sikre sig, at ens nærmeste får glæde af opsparingen, hvis man dør tidligt, men det går ud over størrelsen af den årlige udbetaling.

Pensionsalder: 65 år.
Depot: 1.000.000 kr
Mand: 65 år. Kvinde: 62 år.
Årlig udbetaling før skat
Ratepension med udbetaling over 10 år 107.703 kr.
Ratepension med udbetaling over 15 år 74.464 kr.
Ratepension med udbetaling over 20 år 57.891 kr.
Livsvarig livrente 59.549 kr.
Livsvarig livrente med garantiperiode på 16 år 53.903 kr.
Livsvarig livrente på længst liv 42.902 kr.
Livsvarig livrente på længst liv og med maksimum garantiperiode på 23 år 41.632 kr.

Kilde: TopDanmark
[emediate]

Anbefalede artikler