Kritisk syge snyder sig selv

Hvis du betaler til en pensionordning, er du formentlig også i besiddelse af en forsikring mod kritisk sygdom.

PENSION

Bliver du syg, mister erhvervsevnen eller ligefrem dør, så er du eller dine efterladte berettiget til omkring 100.000 skattefri kroner fra dit pensionsselskab. Problemet ved ordningen er bare, at ikke alle ved, at den eksisterer. En analyse, som Gallup har foretaget blandt medlemmer af Industriens Pension, viser, at kun 28 procent ved, at deres pensionsordning giver dem ret til en kontant udbetaling på 100.000 kroner, hvis de får kræft eller en anden kritisk sygdom. Hos Industriens Pension arbejder man på, at pengene skal ud til de rette modtagere, men hvis medlemmerne ikke selv henvender sig, er der i dag ikke mange muligheder for at nå frem til dem.

Industriens Pension har før søgt om tilladelse til at samkøre deres registre med landspatientregistreret, så de kan få oplysninger om, hvilke medlemmer der får kræft, blodpropper eller andre kritiske sygdomme – men det strider imod Dataloven. »Det er meget problematisk, at vores medlemmer ikke får de penge, de har ret til. Derfor bør reglerne ændres hurtigst muligt, så vi automatisk får besked, hvis et medlem bliver kritisk syg, fremfor at vi skal vente på, at medlemmet selv kontakter os,« siger Joan Alsing, forsikringsdirektør for Industriens Pension.

I dag arbejder Industriens Pension på et tiltag, der skal gøre det muligt at indhente oplysninger om, hvilke medlemmer der bliver syge og dermed har ret til pengene. I dag udbetaler pensionsselskabet omkring 1.000 forsikringssummer a 100.000 kroner om året.

Tags

Anbefalede artikler