Kostbart at snyde skattefar

PENSION

Det har formentlig været småt med aktiegevinster, du har måttet selvangive for sidste år.

Men hvis verdens børser trodser meldingerne og generer profit for dig i det nye år, gør du klogt i at oplyse det til Skat, der på sin hjemmeside har lavet en overskuelig indføring i, hvad det koster at snyde i skat.

Essensen er, at har du med vilje snydt for mere end 100.000 kroner, risikerer du at ryge bag tremmer.

Har du snydt for mindre end 100.000 kroner, får du en bøde – ud over, at du skal betale den skat, moms, AM-bidrag, told eller afgifter, du har forsøgt at snyde dig fra. Skats oversigt viser, at det koster dig 27.913 kroner – inklusive bøde – at smugle 14.400 dåser øl og 2.460 dåser sodavand hjem over grænsen med henblik på at sælge dem videre.

Og derudover, at bøden vil vokse kraftigt, hvis det ikke er første gang, du har fyldt ladet med væsker, der svært kan forsvares at være til eget forbrug. Skat oplyser også om farerne ved at sælge aktier med fortjeneste – og vel at mærke ikke skrive det på selvangivelsen. Nedenfor er et eksempel fra Skats hjemmeside på den kontante betaling ved snyd.

Tags

Anbefalede artikler