Køb billigt, sælg dyrt, undgå skat

PENSION

Godt købmandskab handler om at købe billigt og sælge dyrt, men desværre er hovedreglen, at fortjeneste fra en god handel er skattepligtig. Heldigvis bestemmer statsskatteloven fra 1922, at indtægter ved salg af almindeligt indbo er skattefrie.

Det skyldes, at der er tale om en formueforskydning, hvor en del af dit indbo bliver konverteret til kontanter. Det er derfor værd at overveje, om du skal sælge aktiver, du ikke bruger mere. Selv om salg af indbo normalt vil ske uden fortjeneste, er det en god forretning, hvis alternativet er lossepladsen.

Der findes dog også ting, der ikke forringes med tiden. Ure, smykker eller private vin-, frimærke- eller møntsamlinger kan også sælges skattefrit, hvis aktiverne ikke er købt med videresalg og fortjeneste for øje. Det afgørende er, at du har købt til eget brug. En forudsætning for en god handel er at købe billigt. Siden den 1. december 2008 har det været lettere at købe billigt i udlandet – da man ved hjemkomst med fly fra rejser uden for EU nu må medtage varer til en værdi af 3.250 kroner. Før var beløbet 1.350 kroner.

Grænsen for, hvad du kan få tilsendt med post fra lande uden for EU – eksempelvis, når du handler på nettet – er også hævet til 1.150 kroner. Igen gælder dog, at købet skal være til privat brug. Ved rejser og internetkøb inden for EU er der meget lempelige regler.

Som udgangspunkt må du afgiftsfrit indføre varer fra et andet EU-land til eget brug. Det forudsætter, at varerne er købt og beskattet i det pågældende EU-land. Du kan både inden for og uden for EU udnytte gunstige valutakurser og billigere varer til at købe billigt. Elektronik, ure, smykker og golfudstyr er populære varekøb i udlandet, og transportomkostningerne er ret beskedne.

Salg af brugte ejendele på internettet er tilmed blevet meget udbredt, og i den kommende tid vil effekten af flere konkurser kunne ses, og der vil være flere tvangssalg. Du kan gøre gode køb på blandt andet www.konkurssalg.dk og www.kbhauktioner.dk

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display