Køb aktier i dit eget forbrug

Ved valg af aktier til pensionsporteføljen er det oplagt at kombinere forbrug og investeringer. Køb aktier i de selskaber, hvor du er kunde.

PENSION

Det er tid til at købe aktier igen. Efter aktiemarkedet toppede i efteråret 2007, ser det nu ud til, at krisen for alvor er ved at bunde ud, og vi går en lysere fremtid i møde. Har du en investeringshorisont på mere end fem år og gerne lidt mere, så vil jeg vove den påstand, at aktiemarkedet er på et højere niveau om fem år end i dag. Men hvad skal man så investere i? Som altid er svaret: gode, sunde virksomheder med langsigtet potentiale, god ledelse og i brancher, der spreder risikoen i din portefølje.

Men skal jeg være lidt mere konkret, så kig på dit forbrug og undersøg, om nogle af de varer og tjenester, du forbruger, er værd at investere i. De er tilsyneladende værd at købe, så allerede der er selskabet foran på point. Du får selvfølgelig ikke en perfekt forrentning, hvor det, virksomheden tjener på dig, giver sig udslag i tilsvarende øget afkast.

Men ideen om at balancere sine udgifter med sine investeringer er på langt sigt fornuftig. Så når banken eller forsikringsselskabet sætter renten eller præmien op, så kan du trøste dig med, at dine investeringer alt andet lige bliver lidt mere værd.

Finansielle aktier
Den mest synlige lære af krisen har været, at finansielle virksomheder er altafgørende for en sund samfundsøkonomi. Når borgere og virksomheder bliver bange for at miste deres penge, og de finansielle virksomheder mister tilliden til hinanden, så går det meget stærkt nedad.

Krisen har også lært os, at regeringer og centralbanker over hele verden både har været parate til at hjælpe finansielle virksomheder og har gjort det i meget stort omfang. Derfor vil jeg anbefale aktier i de finansielle virksomheder, som du selv er kunde hos.

Sørg for at have aktier i din bank eller i det mindste i en stor bank, og sørg for at eje aktier i det forsikringsselskab, du er kunde hos. Er det af forskellige grunde ikke muligt, så vælg blandt de store selskaber på børsen. Men ikke mere end op til 10-15 procent af din portefølje.

Følsomme aktier
Anden runde af krisen har været forbrugernes frygt for fremtiden, det vil sige risikoen for at miste jobbet. Det giver øget opsparing (fordel for banker) og mindre forbrug (ulempe for luksusforbrug). Det lavere forbrug har også ramt byggesektoren og store dele af industri- og transportsektoren.

Ligesom det var de aktier, der faldt hurtigst og tungest, så er det også de aktier, der vil stige kraftigst. Men pas på, krisen er ikke slut, og opturen bliver lang og bumpet, så medmindre du er risikovillig, bør du ikke satse alt for meget på aktier som A.P. Møller – Mærsk, DSV, NKT, FLSmidth, DS Norden, Rockwool med flere.

Men det betyder ikke, at du skal undgå dem. DSV er nok den aktie, jeg vil anbefale kraftigst, og som hænger bedst samme med dit forbrug. DSV sørger for transport af varer i Europa. Det er DSV, der bringer varer ud til butikker, virksomheder og fabrikker. Deres forretningsmodel er fleksibel, og de tjener penge.

Ufølsomme aktier
Er du mere forsigtig, kan du vælge at supplere op inden for de såkaldte konjunkturufølsomme brancher. Det er i særklasse medicinalindustrien. Her vil jeg stærkt anbefale Novo Nordisk, der bør være i enhver langsigtet pensionsportefølje.

Et meget veldrevet firma med en stor markedsandel, gode fremtidssikrede produkter, stor forskningsindsats og stabil indtjening. Men det er ikke nok. Du bør også rette din opmærksomhed mod energisektoren. Her springer Vestas i øjnene, men hold også øje med Novozymes og Danisco, der satser på anden generation bioethanol.

I 2010 indfører EU regler, der betyder, at benzin og diesel skal iblandes biobrændstof. Så investering i disse to aktier er en god, langsigtet og strukturelt lovende investering, som du både bør fylde i tanken og i porteføljen.

Tags

Anbefalede artikler