Klag og vind

Hvert år klager 10.000 personer til skatteankenævnet over deres skat, og ikke altid forgæves. Op imod 40% får medhold.

PENSION

Føler du dig snydt for et fradrag? Mener du, at du er blevet påført en forkert indtægt? Så burde du indbringe en klage for dit lokale skatteankenævn. Statistisk set er der god sandsynlighed for, at sagen falder ud til din fordel. Af de godt 10.000 sager, som landets 190 skatteankenævn årligt behandler, falder 35-40% af sagerne ud til fordel for borgerne. Indgår der et skøn i din skattesag, eller vedrører sagen et spørgsmål, hvor lovgivningen er uklar, er der ifølge skatteekspert Preben Bertelsen størst chance for at få noget ud af at klage over skatten.

Det skal du opfylde
Det er gratis at indbringe en klage til skatteankenævnet, dog er der to krav, der skal opfyldes:

    • Din klage skal være skriftlig og begrundet.

 

  • Klagen skal være indgivet senest en måned efter du har modtaget din selvangivelse/skatteansættelse.


Alt afhængigt af hvor kompliceret din sag er, kan du vælge enten selv at forelægge din klage eller få en rådgiver til at hjælpe dig. Vælger du at anvende en advokat eller en revisor, kan du få godtgjort 50% af dine omkostninger. Og ender din klage med, at du får helt eller delvist medhold, kan du få yderligere godtgørelse. Men du skal være klar over, at skatteankenævnet har visse begrænsninger. Mener du, at vurderingen af din ejendom er forkert, kan du fx ikke få en ekspert ud og se på boligen og komme med en ny vurdering, og det er heller ikke muligt at føre vidner. Hvis du mener, at din sag afhænger af nyt syn og skøn, kan det derfor være en fordel hurtigt at føre din sag videre til en højere instans, hvor det er muligt.

Anden runde i Landsskatteretten
Næste skridt på stigen er Landsskatteretten. Er du utilfreds med en afgørelse truffet af dit skatteankenævn, eller tager din sagsbehandling i nævnet mere end tre måneder, kan du føre sagen videre til Landsskatteretten. Det koster 700 kroner, men får du helt eller delvist medhold, får du beløbet retur.

Heller ikke i Landsskatteretten behøver du at lade dig repræsentere af advokat eller anden rådgiver, men vælger du det, er reglerne for at få dækket omkostningerne de samme som ved skatteankenævnet. Og ved Landsskatteretten kan der blive udført syn og skøn, hvis det er påkrævet.

Hvert år får Landsskatteretten omkring 3500 klager. Af dem bliver omkring 40% imødekommet.

Går Landsskatteretten dig også imod, har du yderligere en mulighed. Din sag kan indbringes for landsretten ved at stævne Skatteministeriet. Her afhænger prisen for at føre en sag af, hvor meget du påstår at ville kunne spare i skat.

Endeligt slag ved domstolene
Hvert år afsluttes omkring 300 sager ved landsretterne. Her er det kun 20- 25% af sagerne, hvor skatteyderne får medhold. Tabes en sag, kan man foruden egne omkostninger blive pålagt at dække modpartens omkostninger. Vindes den, er det omvendt. Her kan det altså blive dyrt, hvis man ikke vinder.

Dommen i landsretten kan automatisk ankes videre til Højesteret. Der sker dog ikke så ofte.

Af de omkring 50 årlige sager gives der medhold i omkring 15% af tilfældene.

Tags

Anbefalede artikler