Kend og optimer din PAL-skat

Store aktietab sidste år har skabt en skjult reserve på din individuelle pensionsordning i form af negativ PAL-skat. Den skal også plejes.

PENSION

Den 8. december sidste år var der både godt og dårligt nyt til opsparerne med individuelle pensionskonti i landets banker. Den gode nyhed var, at langt de flest pensionsopsparere, som bare havde investeret en smule i aktier, ikke fik trukket ret meget eller slet intet i pensionsafkastskat, den såkaldte PAL-skat. Den dårlige nyhed var selvfølgelig, at årsagen til den manglende skat var manglende positivt afkast.

Normalt bekymrer pensionsinvestorer sig ikke så meget om skat og med god grund. Det skyldes, at reglerne for PAL-skatten er skræmmende enkle. Der er nemlig tale om en lagerbeskatning med en bruttoskat på 15 procent. For pensionsinvestoren betyder den simple PAL-skat, at investeringsbeslutninger kan træffes uden at tage hensyn til skat. Nemt og dejligt.

Ny skatteperiode
Det eneste, som pensionsinvestoren med eget værdipapirdepot og konto skal bekymre sig om, er den 8. december. Her trækkes PALskatten på kontoen med 15 procent af værdistigningen i perioden fra 30. november året før og frem til 30. november. Og her er der lige en nyhed. Næste gang, der trækkes PALskat, er den 8. januar 2010. Det skyldes, at afkaståret fremover kommer til at følge skatteåret. Det betyder mindre rent praktisk, men er rart at vide, da der skal være penge på kontoen til betaling af skatten.

Banken er tavs
Hvis dit afkast er negativt, skal du ikke betale PAL-skat. Så har du i stedet en skjult skattereserve, da den negative PAL-skat kan modregnes i fremtidige afkast, så de ikke beskattes. Problemet med den skjulte reserve er bare, at den får du ikke noget at vide om. Jeg har spurgt flere banker, hvorfor de ikke fortæller kunderne om den negative PAL-saldo.

Svaret er, at det er alt for svært at kommunikere ud til kunderne. Dem, der vil vide det, kan få tallene af deres bankrådgiver. En klar undervurdering af kundernes intelligens og behov. Men oplysningen om, hvor meget afkast man kan skabe, før der skal betales skat, er en helt nødvendig oplysning for at pleje ens pensionspenge.

Optimering betaler sig
Ud fra en hård optimeringsvinkel betyder den skjulte skattereserve, at det helt kortsigtet gælder om at satse på at få et relativt højt afkast hurtigt. Værdien af skattereserven udhules med inflationen, og 1 krone i dag er bedre end 1 krone i morgen, da man opnår en rentes rente-effekt. Det afhænger af din risikoprofil, men bundlinjen er, at man belønnes for at udføre succesrige, kortsigtede spekulationer i udvalgte aktier ved ikke at skulle betale skat af gevinsten.

Normalt er det klogt at købe og beholde, men den negative PAL-skat og behovet for positivt afkast gør, at den risikovillige investor kan tillade sig at afprøve en mere kortsigtet strategi, hvor der jagtes hurtige gevinster. forudsi geligt afkast Optimeringsmæssigt bør man også sørge for, at en større eller mindre del af porteføljen omlægges eller nyinvesteres i værdipapirer, der giver et positivt og forudsigeligt afkast. Det kunne være virksomhedsobligationer, højt forrentede, langtløbende realkreditobligationer eller lignende.

Tags

Anbefalede artikler