Kapitalpensionen er ikke død!

Skattereformer har gennem tiderne gjort meget for at slå kapitalpensionen ihjel, men den er stadig en livskraftig opsparingsform.

PENSION

Skattereformen fra 2007 er nu fuldt indfaset, og med skatteplagede pensionsøjne betyder lempeligere skatteforhold altid dårligere vilkår for skattebegunstigede pensionsopsparinger. Når skatten lettes, mindskes fordelen ved at undgå skat – for eksempel via en pensionsopsparing. Kapitalpensionen er der blevet skudt hårdt på flere gange gennem årene.

I forbindelse med kartoffelkuren i 1987 blev indskudsgrænsen sænket fra 80.600 til 25.000 kroner og ved pinsepakken i 1999 blev fradragsværdien beskåret, så indbetalinger kun kunne fradrages i mellemskatten og ikke længere i topskatten. Ved skattereformen i 2007 skete der en ny, men denne gang noget mere diskret forringelse, idet beskæftigelsesfradraget reducerede skatteværdien med 1,35 procentpoint for indkomster under 307.500 kroner.

Stadig livskraftig
På overfladen ser kapitalpension altså svækket ud, men den har nogle helt grundlæggende egenskaber, der alligevel gør den attraktiv for alle skatteydere – uanset hvilket indkomstniveau du har. For topskatteydere med en bruttoløn over 31.500 kroner om måneden i gennemsnit, er fradragsværdien cirka 45 procent, mens pengene ved udbetaling pålægges en afgift på 40 procent. Altså en klar fordel.

Afkastet beskattes endda undervejs med kun 15 procent, og man kan vente til det fyldte 70./72. år (aldersgrænserne ved velfærdsreformen) med udbetalingen. En anden god egenskab, som politikerne endnu ikke har fået ram på, er, at kapitalpensionen ikke modregnes i offentlige pensionsydelser. Du får altså et stort beløb udbetalt, som du kan bruge til at nedbringe gæld, forbruge eller spare op (afkastet modregnes i pensionstillægget).

Derudover har du mulighed for at omdanne en del eller hele kapitalpensionen til en livrente og dermed sprede likviditeten ud over mange år til en beskatning, der ved den rigtige planlægning kan holdes i bundskatten. Også for bundskatteydere.

Tjener du under brutto 31.500 kroner om måneden i gennemsnit, er du bundskatteyder. Det betyder, at fradragsværdien af indbetalinger på kapitalpension kun er cirka 38,5 procent. Tjener du under 27.850 kroner, så betyder det reducerede beskæftigelsesfradrag, at skatteværdien mindskes med 1,35 procentpoint og du lander på 37,15 procent.

Da kapitalpensionen fratrækkes en afgift på 40 procent ved udbetaling, ser det umiddelbart ud til, at kapitalpension er en dårlig opsparingsform for en bundskatteyder. Men det er det ikke nødvendigvis. Mindst syv år Beregninger, som Handelsbanken har lavet for Penge & Privatøkonomi, viser, at ved en rente på 5 procent årligt før skat vil en kapitalpension være bedre end en tilsvarende opsparing i frie midler, hvis kapitalpensionen løber i syv år eller længere.

Det skyldes, at pensionsafkastskatten kun er 15 procent, mens renteindtægter beskattes med mindst cirka 33,5 procent. Så sparer du op i mere end syv år, bør du alligevel fylde op på kapitalpensionen, hvor der i år maksimalt kan indbetales 46.000 kroner.

Tags

Anbefalede artikler