Kan det være fordelagtigt at et holdingselskab varetager pensionen?

Spørg eksperterne: Jeg har en kollega, der udnytter et holdingselskab til at varetage sin pension. Hvornår kan denne løsningsmodel være fordelagtig?

  Foto: PR Foto  

PENSION

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at din kollega betragter sit holdingselskab som en form for pensionsopsparing. Det kan på flere måder være en rigtig god idé at have midler placeret der, så der også i pensionist­­tilværelsen kan trækkes udbytter, når be­­hov­et for en engangssum opstår.

Udtræk fra holding­selskabet beskattes med aktie­ind­komst­­skat, som aktuelt udgør 27 pct. af de første 55.300 kr. (i 2020 for enlige og 110.600 kr. for gifte) og 42 pct. af det res­teren­de beløb. Trods de umiddel­bare lave ud­byt­te­skatter bør det alligevel overvejes at kom­binere den løb­ende opsparing i holding­sel­skab­et med en tradi­tionel pensions­opspar­ing med løbende udbe­talinger.

Målet er, at der også kan ske en anvendelse af indkomst­skatte­systemet og de muligheder, som det giver, når pensionen står for døren. Afhængigt af eventuelle øvrige løbende skatte­pligtige indkomster kan der være mulighed for at nå en indkomstskat i størrelsesordenen 37 pct., hvil­ket kan være en skattemæssigt bedre løs­ning end den højeste aktieindkomstskat på de nævnte 42 pct.

Om løsningen er fordelagtig for dig, og hvor­dan den i så fald skal opbygges, er oplagt at drøfte med revisor. Drøftelserne bør ske i god tid, før pensionisttilværelsen nærmer sig, for oftest vil planen være, at der tages et beløb fra drifts­selskabet til pensions­ordningen, in­den overskuddet placeres i holding­selskabet. Når først midlerne er i holding­selskabet, er de blevet til passive midler, der sjældent kan anvendes til pensions­indbetaling.

Per Strøm, pensionschef i Handelsbanken

Tags

Anbefalede artikler