K fortryder aftale om nedslidte seniorer

De Konservative vil imødekomme kritik af seniorførtidspensionen. De tre andre reformpartier afviser at ændre på ordningen.

PENSION

Man kan kalde det en konservativ ko-vending.

Mens lovforslaget om seniorførtidspension fredag bliver fremsat i Folketinget til første behandling, fortryder De Konservative nemlig deres opbakning til den ordning, der vil blive fremlagt.

I stedet åbner partiet nu for en lempeligere tilgang til førtidspension for nedslidte seniorer, end reformen lægger op til. Det skriver Ugebrevet A4.

Lovforslaget har forinden været sendt i høring, og her er det blevet mødt af hård kritik fra eksperter og faglige organisationer, som ikke mener, at ordningen vil forbedre forholdene for målgruppen.

Og det er ikke godt nok, mener den konservative socialordfører, Tom Behnke.

“Man kan jo godt være nedslidt uden at være invalid, men stadig så uarbejdsdygtig, at det er relevant og rimeligt, at vi siger til dem: Tak for indsatsen, du har ydet hvad du kan i dit liv, så nu kan du gå på seniorførtidspension,” siger Tom Behnke til A4, og tilføjer:

“Jeg kunne godt tænke mig, at vi sagde, at jo ældre du er, jo nemmere skal det være at få en førtidspension.”

Hos de øvrige reformpartier møde De Konservative dog ingen opbakning. Hverken Dansk Folkeparti, Venstre eller Radikale ser nogen grund til at ændre på lovforslaget.

“Vi hele tiden har sagt: Ordningen blev lavet for at imødekomme dem, der var bekymrede over, at de svageste ikke kunne få førtidspension. Så er den sag ikke længere,” siger Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo til ugebrevet.

Tags

Anbefalede artikler