Jo højere indkomst, jo mindre folkepension

Se her, hvor meget du kan forvente at få i folkepension.

PENSION


Folkepensionens grundbeløb

Har du arbejdsindtægt på mere end 267.800 kroner om året (2009), bliver grundbeløbet reguleret ned. For hver 100 kroner, du tjener over dette beløb, bliver beløbet sat 30 kroner ned. Du får ikke folkepension, hvis du har en indtægt på over 477.900 kroner. Indtægt, der kan påvirke folkepensionens grundbeløb, er typisk lønindtægt, honorar, dagpenge, indtægt fra egen virksomhed med videre.

Pensionstillægget

Foruden folkepensionens grundbeløb kan du få et pensionstillæg. Tillægget bliver sat ned, hvis du har indtægter over en vis størrelse ved siden af folkepensionen. I modsætning til ved grundbeløbet er det ikke blot arbejdsindtægt, der har betydning. Følgende supplerende indtægter kan få betydning:

 

    • Indtægt ved personligt arbejde, altså løn, honorar med videre.

 

    • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, eksempelvis ratepensioner.

 

    • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, eksempelvis erstatninger.

 

    • Anden indkomst ud over folkepension, du skal betale skat af.

 

  • Aktieindkomst og positiv kapitalindkomst, eksempelvis renteindtægter (det er dog ikke sådan, at renteudgifter modsvarende kan give større pensionstillæg).

Beregning af tillæg, hvis du er enlig

For hver 100 kroner, din indtægt overstiger 59.100 kroner (2009), bliver pensionstillægget sat 30 kroner ned. Hvis du tjener mere end 270.600 kroner, kan du ikke få tillæg.

Beregning af tillæg, hvis din partner er pensionist

For hver 100 kroner, jeres samlede indtægt er højere end 118.600 kroner (2009), bliver dit pensionstillæg sat 15 kroner ned. Du kan ikke få tillæg, hvis I samlet set har indtægter højere end 316.200 kroner.

Beregning af tillæg, hvis din partner ikke er pensionist

Når dit tillæg beregnes, ses først på partnerens indtægter. Af de første 185.000 kroner af partnerens indkomst (efter AM-bidrag) indgår kun halvdelen i indtægtsgrundlaget. Resten indgår fuldt ud. Så længe dit indtægtsgrundlag inklusive indtægten fra din partner er under 118.600, får du fuldt pensionstillæg på 29.640 kroner.

For hver 100 kroner, indtægten overskrider denne grænse, nedsættes tillægget med 15 kroner. Ved indtægt over 217.400 kroner får du intet.

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display