Investering af pension

Din pensionsopsparing skal forrentes, så formuen vokser med årene, men hvordan pengene bliver investeret er til dels op til dig selv.

PENSION

‘Side 1: Investering af pension’

Du kan placere din private pensionsopsparing, som du vil, men dine muligheder for at placere den pension, du modtager gennem dit arbejde, afhænger af den aftale, din arbejdsgiver eller fagforening har indgået med pensionsselskabet.

Nogle aftaler giver dig ingen mulighed for at øve indflydelse på pengenes placering, mens du via andre aftaler kan flytte pengene over i din egen bank og selv investere dem i de aktier, obligationer eller investeringsbeviser, du ønsker. Midt imellem ligger aftaler, der giver dig mulighed for at få en vis indflydelse på, hvordan pengene bliver placeret.

Garanteret rente eller markedsrente?

Typisk giver pensionsselskaberne giver dig valget mellem en garanteret rente og en markedsrente. Den garanterede rente er lav, men til gengæld kan du være helt sikker på at få en positiv forretning af din opsparing – uanset hvad der måtte ske på aktiemarkedet. Den garanterede rente – også kaldet grundlagsrenten – har i flere år ligget på 1,5 procent, men du vil ofte modtage en bonusrente, så du når op i omegnen af 4-5 procent i årligt afkast efter skat.

Begrebet “den garanterede rente” dækker over, at pensionsselskabet har garanteret dig, at din opsparing gennemsnitligt forrentes med mindst 1,5 procent årligt. Det vil sige, at har du i en årrække modtaget et afkast på 4,5 procent, er pensionsselskabet i sin gode ret til at give dig et nul-afkast i en periode. Kravet er blot, at slutsummen af dine indbetalinger skal svare til, at dit indestående på kontoen årligt er blevet forrentet med 1,5 procent.

En pensionsordning baseret på markedsrente er mere risikobetonet. Værdien af din opsparing stiger og falder i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne. Det betyder, at du må leve med risikoen for, at dit indestående på pensionsopsparingen i perioder kan falde.

Valget mellem garanteret rente eller markedsrente afhænger af din risikovillighed. Og da risikovilligheden normalt afhænger af tidshorisonten, spiller antallet af år til pensionstidspunktet en afgørende rolle. Har du 40 år til pensionstidspunktet, vil en ordning med markedsrente normalt være at foretrække. Har du omvendt kun 10 år til du skal hæve af opsparingen, vil mange nok foretrække en garanteret ordning.

Set over et langt forløb, vil en opsparing baseret på markedsrente give dig et højere afkast end en garanteret ordning. Årsagen er, at pensionsselskabet kan få “råd” til at placere en større del af din opsparing som aktier i en markedsordning end under en garanti-ordning.

Puljer

Hører din pensionsordning ind under markedsrente-ordningen, giver pensionsselskaberne dig typisk mulighed for at vælge mellem forskellige puljer eller investeringsprofiler. Puljerne er mere eller mindre risikofyldte – afhængigt af, hvor stor en del af pengene der er placeret i henholdsvis aktier og obligationer.

De mest risikofyldte puljer består 100 procent af aktier, og de mindst risikofyldte består udelukkende af obligationer, men de fleste puljer består både af aktier og obligationer. Danica Pension opererer eksempelvis med en ordning ved navn, Danica Balance, hvor du kan vælge mellem tre puljer med henholdsvis høj, mellem og lav aktieandel. Du vil kunne få tilsvarende puljer hos andre pensionsselskaber.

Er der mere end 15 år til, at du skal pensioneres, behøver du hverken have is i maven eller sidde med næsen begravet i kurslister, blot fordi du har valgt en pulje med høj risiko. Risikoen ved aktier er begrænset, når din investering har en lang tidshorisont. Historisk set har aktier givet det højeste afkast, selv om der har været år med store tab ind imellem. Obligationer leverer normalt ikke det samme høje afkast på lang sigt, men til gengæld undgår du risikoen for kraftige kursfald.

‘Side 2: Investering af pension’

Tags

Anbefalede artikler