Hvornår er min pensionsopsparing for stor?

PENSION

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØGSMÅL:
Det lyder paradoksalt, men tilsyneladende kan man også have for stor en pensionsopsparing, så vidt jeg har forstået. I hvert fald hvis målet er at undgå topskat som pensionist og måske også at få offentlige ydelser sideløbende med pensionen. Mit spørgsmål er, hvor stor pensionsopsparingen maksimalt bør være, før jeg begynder at tænke i alternative opsparingsformer som eksempelvis ejerbolig eller fri midler? G.A., Holte

SVAR:
Ja, det er helt korrekt forstået, at pensionsopsparingen kan blive for stor - men der skal nu noget til! Som du er inde på, så handler det om at holde de løbende pensionsudbetalinger på et niveau, hvor du undgår at betale topskat (op til 421.000 kroner i 2013) og udligningsskat (362.800 kroner i 2013). Udligningsskatten bortfalder inden for en nærmere årrække, men tager vi denne grænse som udgangspunkt for et banalt eksempel, kan der ved en tidlig begyndelse af en ratepensionsudbetaling fra 60 år til 85 år være plads til 25 årlige løbende udbetalinger på 362.800 kroner. Ser vi også bort fra renter, vil der således kunne stå op mod 9 millioner kroner på ratepensionen, uden at du rammer grænsen for udligningsskat, hvilket vel må siges at være en pæn pensionsopsparing. Som nævnt er mit eksempel forenklet, idet folkepension og ATP også tæller med i beregningen af udligningsskatten og derfor bør indgå i vurderingen. Husk desuden, at hvor folkepensionens grundbeløb ikke påvirkes af dine pensionsudbetalinger, bliver pensionstillægget gradvist nedsat ved indkomst på mere end 131.000 kroner, hvis du er gift/samlevende.

Hilsen Per Strøm (Pensionschef i Handelsbanken og ekstern underviser i pension)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler