Hvad er livrente?

Livrente er en form for ratepension, hvor du får din pension udbetalt i rater hvert måned, men hvor ratepensionen bliver udbetalt i en bestemt årrække, bliver livrenten udbetalt, indtil du dør. Du kan dog vælge at få livrenten udbetalt i en begrænset periode - dog mindst 10 år.

PENSION

Der er ingen aldersgrænse for at oprette en livrente. Det er derfor den eneste mulighed, du har for at oprette en pensionsopsparing, hvis du er over 60 år. Indbetalingerne til livrenten kan komme fra din arbejdsgiver, eller du kan oprette en privat livrente.

Indbetalinger til en livrente kan trækkes fra i skat – også i topskatten. Hvis du indbetaler via dit arbejde, er der ingen grænser for, hvor meget du kan sætte ind om året, og beløbet behøver ikke at være det samme i alle år.

Anderledes er det, hvis du indbetaler på en privat opsparing. Hvis du vil indbetale mere end 42.000 kroner om året, skal du forpligte dig til at betale det samme beløb i mindst 10 år, for at hele beløbet kan trækkes fra i skat i indbetalingsåret. Hvis du sætter penge ind på din private ratepension i mindre end 10 år, eller hvis du indsætter et stort engangsbeløb, gælder der andre regler: Du kan maksimalt trække 42.000 kroner fra om året, men du kan trække 10 procent af dine indbetalinger fra hvert år i de efterfølgende 10 år.

Eksempel

Sætter du 300.000 kroner ind som et engangsbeløb eller 60.000 kroner ind om året i fem år, kan du trække 30.000 kroner fra hvert år i 10 år. Men da du maksimalt må trække 42.000 kroner fra om året, kan du i stedet trække 42.000 kroner fra i syv år (7 × 42.000 = 294.000) og trække de resterende 6.000 kroner fra i det ottende år.

Selvstændige

Der er særlige regler for selvstændig erhvervsdrivende, der opretter en privat opsparing, da selvstændige ikke har mulighed for at oprette en pensionsordning med arbejdsgiverindbetalinger. Selvstændige behøver ikke at betale det samme beløb i mindst 10 år, men kan hvert år indbetale det beløb, de ønsker – dog ikke mere end 30 procent af virksomhedens overskud.

Du kan ikke få din livrente udbetalt på én gang. Udbetalingen er i de fleste tilfælde livsvarig, men du kan vælge at få pengene udbetalt i en begrænset periode på mindst 10 år. Udbetalingen kan tidligst starte, når du fylder 60. Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent du må påbegynde udbetalingen.

Du skal betale indkomstskat af dine løbende udbetalinger.

Vælger du at få din livrente udbetalt, indtil du dør (og ikke i en begrænset periode), får du mindre udbetalt hvert år, end du får med en ratepension, hvor du har sparet det samme beløb op. Går du for eksempel på pension som 65-årig, og har du sparet halvanden million kroner op, vil du med en livrente få cirka 100.000 kroner før skat hvert år, så længe du lever. En ratepension på halvanden million og en udbetalingstid på 15 år, vil give dig cirka 20 procent mere om året – men altså kun i 15 år.

Livrente er derfor den bedste løsning, hvis du bliver meget gammel, men hvor gammel, du bliver, kan være svært at vide, den dag du skal træffe valget mellem ratepension og livrente.

Udbetalingerne på din livrente stopper, når du dør, men du kan tegne en garanti, så udbetalingerne fortsætter til eksempelvis din ægtefælle.

Tags

Anbefalede artikler