Hvad er kapitalpension?

Du kan oprette en kapitalpension, hvis du er under 60 år. Indbetalingerne på pensionen kan komme fra din pensionsordning på dit arbejde, eller du kan oprette din egen kapitalpension og selv indbetale pengene.

PENSION

Uanset om din kapitalpension er privat eller knyttet til pensionsordningen på din arbejdsplads kan, du trække indbetalinger fra i skat, men det er vigtigt at understrege, at indbetalingerne ikke kan fratrækkes i topskatten.

Du skal altså betale 15 procent i topskat af de penge, du sætter ind på din kapitalpension – hvis du altså betaler topskat. Med de gældende skattesatser betyder det, at du maksimalt kan få en skattebesparelse på 44 procent af de penge, du sætter ind på din kapitalpension.

Der er grænser for, hvor meget du kan sætte ind på din kapitalpension. Maksimumbeløbet udgør i 2007 43.100 kroner om året, men beløbet bliver hvert år reguleret.

Du kan få kapitalpensionen udbetalt, fra du er fyldt 60 år til du fylder 70 år – dog tidligst fem år efter, du er begyndt at spare op. Du kan få hele beløbet udbetalt på én gang, men du kan også vælge at hæve pengene i mindre portioner.

Det kan være en fordel at få pengene udbetalt på én gang, hvis du skal indfri gæld eller har planer om en jordomrejse eller anden stor engangsudgift. Vælger du at få pengene udbetalt i mindre portioner, kan du glæde dig over, at de penge, du endnu ikke har fået udbetalt, fortsat bliver forrentet.

Du skal betale 40 procent i skat af pengene, når du får dem udbetalt – uanset, hvor meget eller lidt du tjener til den tid.

Betaler du 44 procent i skat i dag (den gennemsnitlige skattesats for personer, der ikke betaler topskat), kan du altså spare 44 procent i skat på indbetalingerne mens du kun betaler 40 procent i skat af udbetalingerne.

Hvis du har indsat din ægtefælle eller en anden person som begunstiget, vil din pension blive udbetalt til ham eller hende ved din død. Du kan også knytte en livsforsikring til din kapitalpension, så du sikrer, at dine nærmeste får et beløb udbetalt, hvis du dør, inden du går på pension.

Du kan ændre din kapitalpension til en ratepension eller til en livrente. Vælger du ratepension, skal du omlægge din kapitalpension, inden du fylder 60.

Vælger du livrente, skal det ske, inden du går på pension. Det koster i de fleste tilfælde ikke noget, så længe du bliver i samme selskab.

Tags

Anbefalede artikler