Højere befordringsfradrag for 2009

Skatterådet har på et møde tirsdag fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2009.

PENSION

Befordringsfradrag for den daglige transport mellem hjem og arbejde stiger næste år med 7 øre pr. kilometer fra 25-100 kilometer og 3 øre, når antallet af kilometer overstiger 100.

Som tidligere giver de første 24 kilometer intet fradrag på selvangivelsen.

Satserne beregnes på baggrund af de variable omkostninger ved at køre i bil, og i skemaform ser taksterne således ud for 2008 og 2009:

Befordringsfradrag 2008 2009
0-24 kilometer 0 0 kr. pr. km
25-100 kilometer 1,83 1,90 kr. pr. km
Over 100 kilometer 0,92 0,95 kr. pr. km


Skattefri befordringsgodtgørelse

Den skattefrie befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte kilometer vil i 2009 udgøre 3,56 kroner pr. kilometer. For kørsel udover de 20.000 kilometer bliver satsen 1,90 kroner pr. kilometer.

Beløbet er det, som en arbejdsgiver skattefrit må dække af den ansattes rejseudgifter til erhvervsmæssig befordring og kost/logi i forbindelse med arbejdet.

Den skattefri befordringsgodtgørelse skal ikke blot dække de variable omkostninger ved at køre i bilen, men også en forholdsmæssig del af de faste udgifter, der knytter sig til bilejerskabet.

I 2008 udgjorde den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 kilometer 3,47 kr. og 1,83 kroner for kørsel ud over 20.000 kilometer.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,40 kr. pr. km.

“Vi har valgt at sætte satserne op for næste år, fordi der er sket en generel stigning i priserne, der ligger til grund for beregningerne,” forklarer Lida Hulgaard, formand for Skatterådet.

Tags