Pensionschefen har en plan

Per Bremer Rasmussen, direktør hos Forsikring & Pension, satser på en pensionstilværelse, hvor han ikke skal bekymre sig om økonomien.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Peter Bremer satser  på markederne

Hans overvejelser går mere på det overordnede plan. Indtil for nylig lå alle pengene i garanterede pensionsprodukter, men for nylig opgav han garantien i JØP til fordel for den mere usikre markedsrente, hvor afkastet kan variere meget fra år til år. Han tror, at det giver højere afkast på lang sigt. Lige nu overvejer han at gøre det samme med den sidste halvdel af sin pension i Nordea Liv & Pension. Men det skal stadig være selskabet, der foretager investeringerne, selv om han selv har stort indblik i investeringsmarkederne. I dag ved han ikke præcis, hvor meget han har placeret i aktier og obligationer, eller hvor i verden pengene er investeret.

"Det skyldes, at jeg har fuld tillid til, at mine pensionskasser gør det udmærket, og det kan jeg se, at de har gjort tidligere. Jeg tror ikke pa?, at det kan betale sig at jagte de pensionskasser, der gør det bedst i enkelte år, når vi ved, at det er nogle helt andre, der gør det godt i kommende år," siger Per Bremer Rasmussen.

Umiddelbart skulle man tro, at Per Bremer Rasmussen var en af de mest krævende og besværlige pensionskunder i Danmark. Han er en skarp økonom, og som direktør i brancheorganisationen Forsikring & Pension er han samtidig helt nede i maskinrummet af, hvad der foregår i de danske pensionsselskaber. Han er en af de første til at vide, hvem der gør det bedst og dårligst, og hvem der er de dyreste.

Men i virkeligheden har Per Bremer Rasmussen stor tiltro til, at hans pensionskasser styrer hans pensioner med sikker hånd. Halvdelen af hans pensioner ligger i Juristerne og Økonomernes Pensionskasse (JØP) i markedsrente, men det er pensionskassen, der styrer investeringerne. Den anden halvdel ligger i Nordea Liv & Pension i en traditionel pensionsordning med et årligt garanteret afkast. "Investeringer, afkast og omkostninger er ikke noget, jeg blander mig i. Der har jeg fuld tillid til, at det er konkurrencedygtigt," siger Per Bremer Rasmussen.

Peter Bremers pensionsplan

Hvornår vil du gerne gå på pension?
Det har jeg ikke planlagt. Det afhænger af mange ting, blandt andet job, løn og helbred.

Hvor meget skal din pension være i procent af din slutløn?
Mellem 50 og 60 procent.

Hvad drømmer du om at bruge din tid og dine penge pa? som pensionist?
Det er afgørende for mig, at jeg kan fortsætte med de ting, jeg gør nu. At jeg har friheden til at leve som hidtil uden at skulle bekymre mig om økonomien. Dyrke kulturelle tilbud som musik, teater og film, sejle i min sejlbåd, rejse i rimeligt omfang og besøge venner i udlandet. Jeg kommer fra beskedne kår, hvor den økonomiske usikkerhed spillede en alt for stor rolle. Derfor har jeg i hele mit liv lagt vægt på at have et fornuftigt forhold mellem indtægt og forbrug. Mit forbrug er beskedent i forhold til min indtægt og har slet ikke fulgt med de indkomststigninger, jeg har haft. Derfor sparer jeg en hel del op.

Hvor begår danskerne de største fejl omkring deres pensioner?
Der, hvor det kan gå galt, er der, hvor den enkelte tror, at vedkommende selv er den bedste til at vurdere, hvor pengene skal investeres. Undersøgelser viser, at de fleste har en noget overdreven idé om deres egen viden om kapitalmarkedsforhold.

Er der noget, du gerne vil gøre om i forhold til din pensions- opsparing?
Nej, ikke som den ser ud i dag. Det er dog ved at være tid til at overveje sammensætningen af de forsikringsydelser, som jeg betaler til. Er mine børn dækket godt nok? Er jeg? Det tjekker jeg med jævne mellemrum, blandt andet på Pensionsinfo.dk

Hvad er dit råd til en hurtig og nem forbedring af sin pensionsopsparing?
Der er ingen smarte snuptags- løsninger. Du skal jævnligt tjekke, om ordningen er den rigtige, om dækningerne er, som de skal være, og om du sparer nok op.

Hvordan tror du, at den danske folkepension ser ud om 30 år i forhold til i dag?
Om 30 år vil vi stadig have en folkepension, der sikrer, at ingen er fattige som pensionister. Til den tid vil arbejdsmarkedspensionssystemet være fuldt udbygget, og mange vil have en rimelig dækning i forhold til den indkomst, de havde som erhvervsaktive. Det vil gælde for cirka 95 pct. af befolkningen. Men folkepensionen vil stadig spille en væsentlig rolle, blandt andet for de personer, der ikke får sparet nok op – typisk fordi de har været inde og ude af arbejdsmarkedet.

Hvor tit tjekker du afkastet pa? din pensionsopsparing?
Jeg følger det tæt. Det følger med jobbet.

Peter Bremer - blå bog

Navn: Per Bremer Rasmussen
Bopæl: Nivå
Alder: 58 år
Familie: Har to børn
Uddannelse: Cand.polit.
Job: Adm. direktør i Forsikring & Pension
Årlig pensionsopsparing: 25 pct. af lønnen

Bragt første gang i Penge & Privatøkonomi juni 2014. 

Tags

Anbefalede artikler