Her er de nye skatter og afgifter

Læs regeringens egen liste over de nye skatter og afgifter til næste år.

PENSION

1. Sort arbejde
Der gennemføres en række lempelser og skærpelser i forhold til sort arbejde.

2. Usunde fødevarer
Eksempler:

  • Afgiften på sodavand med sukker stiger med 50 øre pr. liter

 

  • Afgiften på en kasse øl stiger med 6 kr. – 25 øre pr. øl

 

  • Afgiften på en flaske vin stiger 3,5 kr.

 

  • Afgiften på chokolade og slik stiger med 6 kr. pr. kg

 

  • Afgiften på en liter regnbueis stiger med ca. 2,5 kr

 

  • Afgiften på tilsat sukker i fødevarer tilrettelægges nærmere i løbet af 2012

 

3. Luftforurening
Afgiften på luftforurening (NOx) stiger fra 5 kr. pr. kg. til 25 kr. pr. kg.

4. Punktafgifter
En række punktafgifter indekseres i 2012 og 2013.

5. Multimedieskat
Multimedieskatten afskaffes fra 2012. Fri telefon beskattes med et fast beløb på 2.500 kr. og der gives ægtefællerabat svarende til de nuværende regler i multimedieskatten.

6. Sundhedsforsikringer
Skattefritagelsen for sundhedsforsikringer ophæves fra 2012 eller fra udløbet af gældende overenskomstperioder.

7. Multinationale selskaber
Der indføres øget åbenhed og øget beskatning af multinationale selskaber.

8. Ratepensioner
Loftet for ratepensionsordninger nedsættes fra 100.000 kr. til 55.000 kr. fra 2012.

9. Arbejdsskader
Der indføres en arbejdsskadeafgift.

10. Medarbejderaktier
Skattebegunstigelsen af medarbejderaktier ophæves.

11. Formueforvaltning
Fradraget for formueforvaltningsomkostninger ophæves fra 2012.

12. Finansielle aktiver
Grænsen for finansielle aktiver ved succession nedsættes fra 75 procent til 25 procent.

13. Aktieaflønning
Der indføres en lønsumsafgift på aktieaflønning fra 2012.

14. Skattesnyd
SKATs kontrol- og inddrivelsesindsats styrkes.

15. Tilbudsaviser
Fra 2013 indføres en afgift på hustandsomdelte reklamer.

 

Tags

Anbefalede artikler