Grundskatten gør dit hus dyrere at bo i

Med de seneste års kraftige stigninger i boligpriserne, er der nu lagt op til en meget lang periode med stigende grundskatter. Ganske vist lægger skattestoppet et loft over stigningen, der i år højst må udgøre 4,7 %. Men til gengæld vil kommunerne indhente efterslæbet de næste mange år.

PENSION

‘Side 1: Grundskatten gør dit hus dyrere at bo i’

Når de nye vurderinger af landets parcelhuse offentliggøres i løbet af efteråret, kan landets parcelhusejere i de næste mange år se frem til en årlig stigning i grundskatterne på cirka 5 %, hvilket for en gennemsnitlig grundejer udgør cirka 400 kroner årligt, fremgår det af beregninger udarbejdet af BRFkredit.

Gennemsnitstallet dækker dog over meget store forskelle, da grundprisen i tyndt befolkede egne af landet kun udgør en lille brøkdel af grundprisen i tæt befolkede kommuner som København og Frederiksberg.

En gennemsnitlig parcelhusejer i Frederiksberg Kommune kan således næste år se frem til en skattestigning på 1.268 kroner, mens boligejeren i Billund kan nøjes med en stigning på 76 kroner årligt.

Og stigningerne stopper ikke for boligejere i de kommuner, hvor huspriserne er steget mest. I hovedstadsområdet er Frederiksberg, København og Gentofte de tre kommuner, hvor prisudviklingen har været mest heftig. For husejeren på Frederiksberg betyder det, at han de næste 19 år må affinde sig med en årlig stigning i grundskatten på cirka det dobbelte af inflationen, mens københavnske husejere kan “nøjes” med en periode på 16 år.

I de nævnte “tilbagebetalingstider” er der ikke indregnet prisstigninger i perioden. Det betyder, at hvis huspriserne stiger yderligere, vil #201dtilbagebetalingsperioden#201d blive forlænget indtil efterslæbet er indhentet.

Bør dæmpe boligpriserne

Teoretisk set bør stigende ejendomsskatter resultere i en mere afdæmpet prisstigning på boliger. Men cheføkonom i BRFkredit, Ulrikke Ekelund, vurderer dog, at skatteemnet næppe står på boligejernes dagsorden.

“Folk ser mere på, hvad boligen konkret koster her og nu. De færreste ser på de langsigtede effekter af de stigende boligskatter. Men hvis man som boligkøber skulle handle økonomisk optimalt, burde man have en vis rabat på prisen,” siger hun.

Da kommunerne har lov til at forhøje grundskatten med 5 – 6 % årligt, bliver skattestigningen fordelt over en længere årrække. Tabellen viser, hvor mange år, der går, før skatteefterslæbet er indhentet. Såfremt grundværdierne stiger yderligere i “efterslæbs-perioden”, vil der i sagens natur gå længere tid, før efterslæbet er indhentet.


Antal år

Område

Hele landet6,78 årFrederiksberg19,48 årKøbenhavn16,45 årGentofte16,67 år

Kilde: BRFkredit

‘Side 2: Grundskatten gør dit hus dyrere at bo i’

Tags

Anbefalede artikler