Frynsegoder kan koste dyrt

Modtager du frynsegoder af forskellig slags fra din arbejdgiver, skal du holde øje med bagatelgrænsen og måske endda takke nej.

PENSION

Skat har det seneste år intensiveret kontrollen hos arbejdsgiverne og sætter blandt andet fokus på de forskellige ekstra goder, du som ansat mere eller mindre frivilligt modtager fra din arbejdsgiver. Reglerne siger, at du skattefrit må modtage varer og tjenesteydelser for op til 5.500 kroner årligt, hvis goderne i overvejende grad er givet af hensyn til arbejdet.

Grænsen på 5.500 kroner gælder også, hvis man i et indkomstår har . ere arbejdsgivere. Så er de 5.500 kroner en samlet grænse, og overskrider du grænsen, falder hammeren hårdt, idet hele beløbet så beskattes.

Ved beregningen af om grænsen er overskredet, skal goderne værdiansættes til markedsprisen. Og du bør naturligvis takke nej til et personalegode, hvis værdien bringer dig over beløbsgrænsen, eller alternativt aftale egenbetaling med din arbejdsgiver.

Det er din opgave som modtager af et personalegode at holde øje med, dels om godet er omfattet af bagatelgrænsen, og dels om beløbsgrænsen er overskredet. Hvis goderne skal beskattes, skal du selv sørge for at påføre beløbet på din årsopgørelse. Herunder kan du se de goder, der er omfattet af reglerne om bagatelgrænsen.

Beklædning

Det vil sige særligt arbejdstøj, sko og lignende, også selvom . rmaets logo er på. Både dagligt arbejdstøj og tøj i forbindelse med kundearrangementer, messer og anden repræsentation.

Firmaets egne produkter

Vareprøver og tjenesteydelser af forskellig slags, som du får fra arbejdsgiveren.

Aviser, magasiner og faglitteratur

Får du abonnement på avis eller lignende af din arbejdsgiver, er det skattepligtigt i henhold til reglerne om bagatelgrænsen. Aviser og magasiner delt blandt de ansatte og læst i pauser på jobbet er ikke skattepligtige.

Diverse

Andre eksempler på skattepligtige goder under bagatelgrænsen er vaccinationer af nøglemedarbejdere, forplejning ved uventet overarbejde samt kreditkortordninger, der også kan bruges privat.

Tags

Anbefalede artikler