Forstå din PAL-skat

Du skal betale skat af afkastet på dine pensionsopsparinger. Men, hvor meget?

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Et liv på lud og koldt vand gider danskerne ikke. I følge tal fra Danmarks Statistik havde 77 pct. af alle danskere i 2015 en pensionsopsparing udover folkepension, tvungen arbejdsmarkedspensionsordning og ATP. Ved udgangen af 2014 havde de danske mænd en gennemsnitlig pensionsformue på 484.000 kroner, mens kvinderne havde sparet 357.000 kroner sammen.

Mange af pensionsformuerne bliver administreret af pensionsselskaber, der investerer pengene på vegne af deres kunder. Skaber investeringerne overskud, bliver afkastet beskattet med den såkaldte PAL-skat pensionsafkastskatten. Det samme gør sig gældende, hvis du selv administrerer dine investeringer.

Hvad er beskatningen?

Beskatningen af afkastet er på 15,3 pct., og den bliver lagt på både renter, udbytter og kursgevinster.

Hvor ofte skal jeg betale PAL-skat?

En gang hvert år - den 31. december - indberetter pensionsselskaberne dit afkast til SKAT.

Hvad skal jeg gøre?

Har investeringerne givet et positivt afkast, indberetter og betaler pensionsselskaberne din PAL-skat til SKAT. Er afkastet negativt, vil du som udgangspunkt have penge til gode hos SKAT. Du får dog ikke pengene udbetalt. I stedet bliver det negative afkast modregnet til år, hvor dine investeringer giver overskud.

Påvirker det min PAL-skat, at jeg bor i udlandet?

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark, skal du betale PAL-skat herhjemme. Er du ikke det - og bor du fast i udlandet - kan du søge SKAT om at blive fritaget for skat på pensionsafkast. 

Tags

Anbefalede artikler