Forstå din ATP

Du har pligt til at indbetale til ATP Livslang Pension. Men hvad er ATP egentlig, hvorfor skal du indbetale til det, og hvornår kommer du til at nyde godt af pensionen? Få svarene her.

PENSION

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og kan anskues som dit eget og arbejdsmarkedets pligtige bidrag til, at du får råd til alderdommen. Folkepensionen alene rækker nemlig ikke særlig langt.

ATP er en kollektiv pensionsordning, som stort set alle danskere indbetaler til.

Arbejder du mere end ni timer om ugen, er du tvunget til at indbetale til ATP. Det gælder også, hvis du er på overførselsindkomst. Selvstændige og efterlønnere bestemmer selv. Du deler regningen med din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse for, som betaler to tredjedele af beløbet, mens du selv står for den sidste tredjedel. 

Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din ATP: Din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse sørger for selve indbetalingen, og ATP begynder automatisk udbetalingen, når tiden er inde til det.

Med en ATP-opsparing får du flere penge at tage på ferier eller give børnebørnene gaver for, når du når folkepensionsalderen. Til gengæld er dit rådighedsbeløb lavere her og nu, fordi du er tvunget til at opspare noget af din løn.

Livslang skal tages bogstaveligt: Fra du når folkepensionsalderen, får du  udbetalt pensionen, indtil du ikke er her længere.

ATP udbetales, når du når folkepensionsalderen

Du kan først få din ATP udbetalt, når du er gammel nok. Kort før, du når din folkepensionsalder, får du besked fra ATP, om, at der snart går penge ind på din NemKonto. Din folkepensionsalder er betinget af dit fødselsår, men ligger et sted mellem 65 og 68 år.

Pensionen udbetales enten månedligt eller som et engangsbeløb.

Er din årlige ATP på 2800 kr. eller over dette beløb før Skat, så får du pensionen udbetalt hver måned. Er den derimod mindre end 2800 kr., så vil du få pengene som et engangsbeløb.

Så meget får du udbetalt

Du kan få op mod 2000 kr. udbetalt hver måned i resten af dit liv. Du skal dog betale skat af de penge.

Hvor meget, du får udbetalt, afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Det har også stor betydning for pensionens størrelse, hvornår dine indbetalinger er sket. Generelt er det sådan, at jo tidligere en indbetaling er sket, jo mere pension får du for den.

Dine ATP-bidrag varierer i forhold til din arbejdssituation, og det gør din udbetaling dermed også. Har du deltidsjob i en periode, er dit månedlige bidrag mindre, end hvis du arbejder på fuld tid.

Som fuldtidsansat indbetales der 284 kr. om måneden af din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Heraf er dit eget bidrag en tredjedel, og som fuldtidsansat er det 94,65 kr. om måneden.

Se på din seneste lønseddel, hvor meget der er indbetalt i år, og se i din pensionsoversigt på pensionsinfo.dk, hvor meget du har indbetalt, og hvor meget du kan forvente at få igen.

Udskyd din ATP – og få flere penge

Du bliver belønnet for at udskyde din ATP. Har du penge nok i form af folkepension, indestående eller andet, kan du vælge at udsætte udbetalingen af din ATP. Til gengæld får du senere  en højere årlig pension.

Det er dog ikke nødvendigvis en god idé at udskyde din ATP-udbetaling. Det kommer an på, hvor gammel du bliver. Du kan ende med at få en fin økonomisk gevinst ud af at vente, da ATP jo som nævnt udbetales, indtil du dør. Du risikerer til gengæld, at du – samlet set – vil få et mindre beløb udbetalt. Det afhænger af, hvor længe du lever.

Suppler selv med flere pensioner

Der findes andre pensioner end ATP og folkepensionen.

Det danske pensionssystem består af:

  • Offentlige og lovbestemte pensioner.
  • Pensioner, du optjener gennem din arbejdsplads.
  • Pensioner, du selv opretter.

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension er det vigtigt, at du har en eller flere pensionsopsparinger ud over de offentlige som ATP og folkepension.

Har du et job, er du højst sandsynligt omfattet af en obligatorisk pensionsordning. Tjek med din arbejdsgiver.

Alternativt kan du selv oprette en pensionsopsparing.

Det gode ved pensioner er, at du får nogle skattefordele af at binde dine penge i en pensionsordning, og du får en sødere pensionisttilværelse. Bagsiden er, at dit rådighedsbeløb bliver mindre her og nu.

Tags

Anbefalede artikler