Folkepensionen giver fattige 2,5 millioner

Folkepensionen er nødvendig for folk, der er lavtlønnede. Uden den skulle de spare 40.000 kroner ekstra op om året.

PENSION

Uden folkepensionen skulle lavtlønnede lægge 20 procent af lønnen til side til de ældre dage for at opretholde den samme levestandard.

Det skriver ATPs nyhedsbrev Faktum på baggrund af nye beregninger fra landets største pensionskasse.

Springer du ud som enlig folkepensionist i dag, vil den livslange folkepension udgøre en værdi på omkring 2,5 millioner kroner, viser tallene.

Og tilhører man de lavtlønnede grupper i Danmark, skal man sætte mere til side årligt til pensionen, end hvis du er i den anden ende af indkomstskalaen.

Som lavtlønnet skal man sætte 40.000 kroner af i 2012-priser, mens man som højtlønnet skal sætte 28.500 kroner ekstra til side, for at bevare værdien af den folkepension, man får udbetalt.

Der er flere forklaringer på, hvorfor folk med en lav indtægt skal lægge en større del af lønnen til side. Folkepensionen udgør en større del af pensionen for de lavtlønnede, da de ikke sparer så meget op selv som højtlønnede.

En anden forklaring er, at en egenopsparing fylder mere i det samlede billede af lønnen for dem med de små indtægter, end for dem med de store. Derudover er en række pensionstillæg afhængige af indkomsten.

- Selv om arbejdsmarkedspensionerne kommer til at fylde mere på længere sigt, vil folkepensionen fortsat spille den helt centrale rolle i den danske pensionssystem, siger direktør i ATP, Chresten Dengsøe til Faktum.

Jørn Henrik Petersen, der er professor ved Center for velfærdsforskning, Syddansk Universitet, mener, at analysen viser, at der med folkepensionen sker en stor og nødvendig omfordeling mellem de forskellige samfundsgrupper:

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for en lavtlønnet at lægge en tredjedel af lønnen i en pensionsopsparing, siger han.

Tags

Anbefalede artikler