Folkepension og pensionstillæg

Sådan er reglerne for folkepension og pensionstillæg.

PENSION


Regn ud, hvad du vil få udbetalt i pension

Folkepensionens grundbeløb: Maksimalt 68.556 kr. om året (2012) før skat – 5.713 kr. pr. måned før skat. Det gælder uanset om man er enlig, gift eller samlevende.

Tjek her hvornår du kan trække dig tilbage (åbner i et nyt vindue)

Pensionstillægget: 71.196 kr. (2012) for enlige og 34.416 kr. for gifte og samlevende.

Grundbeløb og arbejdsindtægt: Tjener du mere end 291.200 kr. ved lønnet arbejde om året, bliver dit grundbeløb sat ned. For hver 100 kr. du tjener over 291.200 kr., nedsættes grundbeløbet med 30 kr. Kommunerne benytter særlige afrundingsregler, mens Penge.dk beregner med procenten. Det kan give mindre forskelle det beregnede antal kroner.

En eventuel ægtefælles indkomst har ingen betydning for grundbeløbets størrelse.

Har du en indtægt på over 514.000 kr. om året, får du ingen folkepension.

Eksempler på indtægter der har betydning for folkepensionens grundbeløb: Det er alene din egen personlige indtægt, der her skal medregnes. Pensioner, private eller fra firma, har ingen betydning for grundbeløbet. Kapitalindkomst, f.eks. renteindtægt, skal heller ikke medregnes. De relevante personlige indkomster kan være:

 

  • Lønindtægter

 

  • Indtægter fra egen virksomhed

 

  • Honorarer

 

 • Mødediæter

Pensionstillægget
Pensionstillægget bliver sat ned, hvis du har årlige indtægter over en vis størrelse ved siden af folkepensionen. Og her tæller også renteindtægter og andre pensioner med (se indtægter der skal medregnes herunder).

Som enlig reduceres tillægget, hvis dine andre årlige indtægter (ud over folkepensionen) overstiger 64.300 kr. For hver 100 kr. din indtægt overstiger de 64.300 kr., bliver pensionstillægget sat 30,9 kr. ned. Når den supplerende indkomst er over 294.600 kr. om året gives der intet pensionstillæg.

Som gift/samboende med en folke- eller førtidspensionist, kan I tilsammen have supplerende indtægter op til 128.900 kr. om året, før dit pensionstillæg reduceres. For hver 100 kr. jeres samlede indtægt herefter er højere end de 128.900 kr. (2012), bliver dit pensionstillæg sat 16 kr. ned. Hvis jeres samlede indtægter overstiger 343.900 kr. på et år, er dit pensionstillæg 0 kr.

Som gift/samboende med en ikke-pensionist betyder halvdelen af din ægtefælles indtægt op til 100.550 kr. om året ikke noget for tillægget. Ud over dette beløb må Jeres samlede indtægter højst være 128.900 kr. om året, hvis du skal have det fulde pensionstillæg. Overstiger indtægterne dette beløb, reduceres tillægget sådan, at der skæres 32 kr. for hver 100 kr. indtægten overstiger dette beløb.

Indtægter der har betydning for pensionstillægget

 

 • Indtægt ved personligt arbejde, dvs. løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner
 • Underholdsbidrag
 • Erstatninger
 • Anden indkomst ud over folkepensionen, der skal betales skat af
 • Aktieindkomst
 • Positiv kapitalindkomst.
 • Du har ret til et særligt ’bundfradrag’, når pensionstillægget beregnes. Bundfradraget er på 30.000 kr. om året (2012), og det gælder i forbindelse med de indtægter, som du har ved ’personligt arbejde’. Fradraget betyder, at kommunen ser bort fra op til 30.000 kr., når kommunen gør indtægterne op. En eventuel ægtefælle/samlever kan udnytte bundfradraget.

Andre regler

Ovenstående regler gælder alene, hvis du har boet i Danmark i sammenlagt 40 år eller mere. Har du boet kortere tid i landet, bliver folkepensionen beregnet i forhold til det antal år, du har boet her.

Folkepensionen kan udskydes op til 120 måneder fra de nuværende 65 år, hvis man opfylder et særligt beskæftigelseskrav. Med udskydelsen optjenes en højere livslang pension.

Kilder:
www.borger.dk – sådan beregnes folkepensionen
Du kan læse hele loven her

Tags

Anbefalede artikler