Folkepension i udlandet

Du skal normalt bo i Danmark for at få folkepension, men har du boet i Danmark i 30 år forud for pensioneringen, kan du få folkepension, selv om du bor i udlandet.

PENSION

For at få fuld folkepension skal du have haft fast bopæl i Danmark i 40 år i perioden fra du er 15 til 65 år. Hvis du har boet kortere tid i Danmark, bliver pensionen nedsat forholdsmæssigt. Således giver for eksempel 30 års fast bopæl ret til trekvart (30/40) folkepension. For at få folkepension skal du som hovedregel have dansk indfødsret.

Ved opgørelse af bopælsperioden sidestilles bopæl her i landet med:

* Hyre på dansk skib
* Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed
* Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse
* Ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
* Ophold i udlandet med henblik på uddannelse

Tags

Anbefalede artikler