Fogh: Boligejerne kan være trygge

Selvom statsminister Anders Fogh Rasmussen tirsdag afviste at frede rentefradragsretten, gav han boligejerne garanti for, at de kan være trygge ved den kommende skattereform. Regeringen fremsætter et reformforslag senere i denne måned.

PENSION

Statsminister Anders Fogh Rasmussen garanterede tirsdag “tryghed for boligejerne” i forbindelse med den kommende skattereform, men han afviste at diskutere, om denne tryghed indebærer en fredning af rentefradragsretten.

Tværtimod understregede han, at regeringen aldrig har udstukket nogen garantier om rentefradragsretten.

“Vi sagde før valget, og vi gentog det i regeringens kommissorium for Skattekommissionen, at ejendomsværdiskatten ligger fast. Og vi har faktisk aldrig udtalt noget om hverken rentefradraget eller andre fradrag i skattesystemet,” sagde Fogh.

Beregn hvad Skattekommissionens forslag betyder for dig:


Skatteberegnere

Skattekommissionens udspil omfatter bl.a. en nedsættelse af rentefradragsretten fra de nuværende ca. 33 procent til 25 procent, og nedsættelsen udgør en væsentlig del af finansieringen af reformen.

Udspillet fra Skattekommissionen sænker skatterne med i alt 35 mia. kr. – penge der alle hives ind i statskassen igen, bl.a. gennem højere grønne afgifter og lavere skattefradrag.

Nedsættelsen af rentefradraget henter alene ni mia. kr. tilbage til statskassen.

Diskussion må vente
Fogh ville ikke diskutere enkelte elementer i Skattekommissionens forslag, fordi “det nemt kan sætte blokeringer op for et forlig”

Men han erkendte, at forhandlinger om en omlægning af skatterne kan skabe usikkerhed om privatøkonomien hos mange danskere. Derfor udstak han en garanti om, at denne usikkerhed bliver så kort som muligt.

Regeringen vil i de kommende uger gennemgå forslagene fra Skattekommissionen, og tidsplanen er, at regeringen inden udgangen af februar vil fremsætte et forslag til en skattereform, hvorefter de politiske forhandlinger kan gå i gang.

Målet er, at reformen kan træde i kraft den 1. januar 2010, og Fogh erklærede sig åben overfor, at reformen i starten er underfinansieret, hvis der er behov for at sætte mere gang i økonomien. Regeringens 2015-plan for den samlede økonomi skal dog fastholdes.

Fogh gjorde det også klart, at der kommer en skattereform under alle omstændigheder, selvom det bliver med et smalt, politisk flertal:

“Regeringen skal igennem med en skattereform, og så må vi se, hvem der vil være med. Jeg ser selvfølgelig helst, at så mange partier som muligt er med,” sagde Fogh. Der samtidig garanterede, at skattestoppet eksisterer både før og efter reformen.

Principperne for regeringens skattereform
Fogh ville som nævnt ikke diskutere enkelte dele af den kommende reform, han var til gengæld klar med principperne og målet for regeringsforslaget:

1. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde
2. Mindre belastning af miljøet
3. Tryghed om boligen
4. Bedre bevægelse på arbejdsmarkedet
5. Bedre konkurrenceevne
6. Undgå øget grænsehandel

Tags

Anbefalede artikler