Flere penge til forbrug

Med suspenderingen af den Særlige Pensionsopsparing (SP) i 2009 får danskerne et yderligere løft i det beløb, der er tilbage, når skatten er betalt. For en indtægt på 400.000 kr. vil skatten nu alt i alt falde med 690 kr. pr. måned fra 2008 til 2009.

PENSION

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om at suspendere Den Særlige Pensionsopsparing også i 2009 for på den måde at sætte gang i den skrantende økonomi.

SP-bidraget er på én procent af bruttoindtægten, og den fortsatte suspendering kommer oven i de skattelettelser, der bliver gennemført i 2009 som et resultat af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om skattelettelser fra 2007.

Selvom SP-bidraget er på én procent, er det dog ikke sådan, at en indtægt på f.eks. 400.000 kr. om året slipper 4.000 billigere fra skatten, end det ellers ville være tilfældet.

I det danske skattesystem trækkes AM-bidraget (Arbejdsmarkedsbidraget) på 8 procent og SP-bidraget nemlig fra, inden den øvrige skat (bundskat, mellemskat mv.) beregnes, hvorfor en del af de 4.000 kr. bliver spist op af en højere ‘almindelig’ skat.

For indtægten på 400.000 kr. i både 2008 og 2009 er den reelle gevinst ved ikke at genindføre SP-bidraget således kun 1609 kr. – beregnet for en gennemsnitskommune med en kommuneskat i 2009 på 23,8 procent. Eller sagt på en anden måde: Hvis SP-bidraget var blevet genindført i 2009, ville skatten, inklusiv SP-bidraget, være steget med 1609 kr.

Men hertil kommer som nævnt de øvrige skattelettelser for 2009, der omfatter en forhøjelse af mellemskattegrænsen samt et højere beskæftigelses- og personfradrag.

SP-bidraget og AM-bidraget opkræves kun af arbejdsindtægter, hvorfor dagpengemodtagere mv. ikke berøres af suspenderingen.

Så meget falder skatten
Penge.dk har beregnet de samlede skattebesparelser for tre årsindkomster i 2009 sammenlignet med 2008. Det forudsættes, at der ikke er andre indtægter/fradrag, så der kun optræder de nævnte indtægter på årsopgørelsen. Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent er på 23,8 procent i begge år, hvilket den faktisk er.

1. Tjener du 200.000 kr., falder skatten med 1.534 kr., når det hele er regnet med. Det er 128 kr. om måneden. Såfremt SP-ordningen ikke var suspenderet, ville der kun have været 26 kr. ekstra om måneden at gøre godt med.

2. Tjener du 400.000 kr., falder skatten med 8.278 kr., eller 690 kr. pr. måned. Hvis SP-ordningen ikke var suspenderet, ville der kun have været 556 kr. om måneden i skattelettelse.

3. Tjener du 800.000 kr. falder skatten med 8.866 kr. eller 739 kr. om måneden. Her ville den månedlige skattelettelse have været begrænset til 471 kr. uden suspenderingen af SP-ordningen.

SP-ordningen
SP-ordningen blev indført for 10 år siden under den socialdemokratiske-radikale regering, og den fik det nuværende navn i 1999.

I forbindelse med aftalen fra 2004 om skatteskattelettelser blev ordningen midlertidigt suspenderet, og i 2007 kom der en yderligere forlængelse frem til og 2008. Hvilket nu altså er yderligere forlænget til 2009.

Suspenderingen indebærer i øvrigt, at forskudsopgørelserne bliver forsinket en uge, så de først kan findes i skatteydernes skattemapper på www.skat.dk fra den 10. november.

Tags

Anbefalede artikler