Fem fordele ved en alderspension

En alderspension er en fremragende opsparingsform. Især hvis din ratepension er stor, og du betaler topskat. Samtidig slipper du billigt i skat på dit investeringsmæssige afkast. År ind og år ud.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Alderspensionen er langt fra blevet den samme succes hos danskerne, som kapitalpensionen har været. Det er imidlertid en skam. For pensionsproduktet tilbyder særdeles attraktive vilkår, selv om du ikke modtager dit skattefradrag på indbetalinger til opsparingen nu og her. 

Skattefrie udbetalinger

Du skal ikke betale skat af udbetalinger fra din alderspension. Dermed opnår du noget nær de samme fordele som med en ratepension. Dette gør sig i øvrigt gældende, uanset at du ikke straks modtager dit skattefradrag.

Øget fleksibilitet

Du kan selv bestemme, hvornår din alderspension skal komme til udbetaling og eksempelvis vælge at få hele din pension udbetalt på en gang. Dermed opnår du en stærk fleksibilitet i forhold til dit løbende likviditetsbehov i alderdommen.

Lavere omkostninger

Du kan selv bestemme, hvor du vil oprette din alderspension og dermed opnå maksimal frihed til selv at investere din opsparing. Dette giver dig eksempelvis mulighed for at plukke billige udenlandske indeksfonde, som slår markedet. 

Lavere skat på dit afkast

Dit afkast på investering for frie midler beskattes som minimum med 27 pct.. På en alderspension nøjes du med at betale den normale skattesats på pensionsopsparinger, den såkaldte PAL-skat. Den er i 2016 på blot 15,3 pct..

Undgå modregning i folkepensionen

Udbetalinger fra en alderspension tæller ikke som en del af din indtægt i forhold til risikoen for modregning i din folkepension. Du kan med andre ord bruge din alderspension til at skrue ned for udbetalingerne fra din ratepension og undgå modregninger.  

Tags

Anbefalede artikler