Få 100.000 kroner i seniornedslag

Udnyt seniornedslaget på op til 103.000 kroner, inden ordningen udløber efter 2016. Se, om du også kan se frem til den store check.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Hvis du er født i 1951 eller 1952 kan du i bedste fald sikre dig over 100.000 kroner. Det kræver at du har en AM-pligtig indkomst på mindst 186.974 kroner (2015) i det år, hvor du fylder 64. Så får du fuldt udbytte af det såkaldte seniornedslag, som Folketinget vedtog i 2008.

"Reelt er der ikke tale om et nedslag, men en kontant præmie til alle beskæftigede eller arbejdsløse, der er fyldt eller fylder 64 år i perioden 2010 til 2016. Hensigten med ordningen var, at få seniorer til at blive på arbejdsmarkedet. Ordningen er imidlertid så indviklet, at mange har glippet den, og langt fra alle rådgivere har været opmærksomme på at få den med i deres rådgivning," fortæller skattekonsulent René Zedler fra SkatteInform i København.

Grundlæggende fungerer ordningen på den måde, at du får dit arbejdsmarkedsbidrag fra det fyldte 60. år retur, hvis du stadig er på arbejdsmarkedet, når du fylder 64 år. Men så har politikere alligevel prøvet at sortere de bedst lønnede fra, og det er gjort på en så indviklet måde, at du i nogle år højest skulle få et bestemt beløb i AM-pligtig indkomst, og andre år mindst et andet beløb, for at få fuldt udbytte af ordningen.

Ordningen stopper snart

Nu, hvor ordningen kun er godt et år fra at løbe ud, er det nemmere at forklare det, som stadig er relevant: Er du født i 1951 eller 1952, skal du sigte efter at have en AM-pligtig indkomst svarende til mindst 80 procent af den højeste dagpengesats. Det er de 186.974 kroner, og beløbet vokser lidt i 2016, hvilket så kun er relevant, hvis du er født i 1952.

Du kan maksimalt have optjent cirka 103.000 kroner i seniornedslag. Men har du slet ingen indkomst, hvoraf der beregnes arbejdsmarkedsbidrag, i det år, hvor du fylder 64 år, falder det hele væk!

Har du indkomst under det, som svarer til 80 pct. af den maksimale dagpengesats, bliver dit seniornedslag ”kun” reduceret, men det kan også handle om titusindvis af kroner.

"For mange kan det naturligvis være svært at få stablet en tilstrækkelig indkomst på benene så kort før nytår. Men situationen kan f.eks. være, at du nøje har planlagt dit seniornedslag og fylder 64 år i 2015, hvor du desværre ikke har AM-pligtig indkomst. Er det tilfældet fanges du af kravet om minimumsindkomst og ikke mindst af en regel om, at der uanset hvor meget AM-bidrag der er er ”opsparet” de foregående år, kun kan udbetales et beløb svarende til 40 procent af den AM-pligtige indkomst i det år hvor du fylder 64. Og har du ikke AM-pligtig indkomst i lige netop det år hvor du fylder 64, betyder det altså, at du ikke får en krone udbetalt," påpeger René Zedler.

En selvstændig erhvervsdrivende som fylder – eller er fyldt – 64 år i 2015, kan f.eks. undgå sådan en situation ved at hæve eventuelt opsparet overskud ud af virksomhedsordningen inden selvangivelsesfristen for 2015.

Et andet forhold, som kan spille ind i planlægningen af dit seniornedslag, kan f.eks. være tidspunktet for din fratrædelse. René Zedler opfordre derfor personer født i 1951 og 1952, som måtte være i tvivl om disse regler, til straks at søge rådgivning omkring seniornedslaget, og helst allerede inden årets udgang.

Er du lønmodtager og født i 1952, skal du udskyde eventuelle pensionsplaner, til du har tjent cirka 189.000 kroner i 2016.

 

Tags

Anbefalede artikler