Få pensionschefens bedste råd til pensionsopsparing

Adm. Direktør i Pensam, Helen Kobæk, har ladet andre forvalte sin pensionsopsparing og kørt med begrænset risiko - og scoret en god gevinst.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Hvis man slår grand old lady op i ordbogen, betyder det en kvinde, der gennem en længere årrække har gjort en stor indsats på et bestemt område, for eksempel sport eller kunst. Hvis den danske pensionsbranche har en grand old lady, er det Helen Kobæk.

Hun har levet og åndet pension næsten hele sit liv – og lidt atypisk nu om dage i den samme pensionskasse, Pensam, som hun selv var med til at starte. Hun har også holdt sig til den samme pensionskasse hele livet og har en af de mest enkle pensionsordninger, man kan forestille sig.

"Jeg har en relativt god pensionsordning i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse via min arbejds- markedspension. Den er god, fordi jeg tidligt fik startet med at spare op til pension. Men jeg betragter ikke pension som min eneste opsparing, selv om det er hjørnestenen," siger Helen Kobæk.

For Helen Kobæk handler opsparing først og fremmest om totaløkonomi. Hun sparer også op i fri opsparing og sin ejendom. Hele hendes fokus ligger på, hvad hun i sidste ende har ud af sin pension i langt højere grad end kortsigtede betragtninger om afkast, risiko og omkostninger. Dernæst er tryghed et nøgleord.

"Det handler om, at jeg kan sove roligt om natten, og derfor har jeg et trygt pensionsprodukt med en garanti. Jeg er blevet tilbudt at vælge om til et produkt med lavere garanti i stedet. Det sagde jeg i første omgang nej til. Men anden gang slog jeg til, fordi jeg synes det var et godt tilbud,” siger hun.

Helen Kobæk opgav sin attraktive garanti

Hun har stadig en garanti, men i stedet for de 4,5 pct., hun har haft i mange år, er det nu en nulrente garanti. Hun er med andre ord ikke lovet et fast årligt afkast, men hun kan heller ikke tabe penge, hvis det går skidt på de finansielle markeder.

"Omvalg fra et traditionelt produkt til markedsrente eller lavere garantiniveau er en handel med pensions- selskabet. Jeg spurgte mig selv, hvad jeg ville få i stedet for at opgive min garanti. Anden gang synes jeg, at kompensationen var god, og så slog jeg til," forklarer Helen Kobæk. Det betød, at hun fik forøget sin pension med et anseeligt engangsbeløb for at give afkald på den attraktive garanti, uden at hun ønsker at tale konkrete beløb.

Helen Kobæks pensionsplan

Hvornår vil du gerne gå på pension?
Når jeg fylder 67 år, men jeg vil fortsætte med at arbejde ved siden af.

Hvor meget skal din pension være i procent af din slutløn?
65-70 pct..

Hvad drømmer du om at bruge din tid og dine penge på som pensionist?

Fortsætte med at arbejde. Det giver mig energi og glæde. Og så vil jeg bruge tid på familien og mine hunde.

Hvad har været din bedste beslutning med din pension?
At jeg har kunnet have min pensionsordning ét sted, og at jeg kom tidligt i gang med at spare op til pension

Hvad har du tjent flest penge på i din pensionsopsparing?
Jeg har et gennemsnitsrenteprodukt, så jeg har ikke foretaget investeringer selv.

Hvor begår danskerne de største fejl omkring deres pensioner?
De fleste begår den fejl ikke at interessere sig nok for deres pension. De holder ikke øje med, om de er dækket godt nok i forhold til både forsikring og pension. Alderspension fylder meget, fordi de fleste regner med at blive gamle, mens der er mindre fokus på, hvad man skal leve af, hvis man taber arbejdsevnen samt på at sikre familien, hvis man dør tidligt.

Hvad er dit råd til en hurtig og nem forbedring af sin pensionsopsparing?
Der er ikke nemme løsninger, der kan få alting til at se meget bedre ud. Det vigtigste er at vurdere, om pensions- ordningen passer til de behov, man har, og den appetit på risiko man har – ikke kun investeringsmæssigt, men i livet generelt.

Hvordan tror du, at den danske folkepension ser ud om 30 år?
Vi har et af verdens allerbedste pensionssystemer, og det skal vi værne om. For mange danskere er folkepensionen et bærende element. Så i sin grundstruktur tror jeg, folkepensionen vil være uændret. Men der vil givetvis ske justeringer. Pensions- alderen vil blive forhøjet i takt med, at vi lever længere, og der vil sikkert også ske ændringer i modregningssystemerne, så det bliver mere attraktivt at forblive i beskæftigelse frem for at gå på pension.

Hvor tit tjekker du afkastet på din pensionsopsparing?
Årligt.

Blå bog

Navn: Helen Kobæk
Bopæl: Holte
Alder: 64 år
Familie: Gift, et voksent barn
Uddannelse: Cand.jur.
Job: Adm. direktør i Pensam.
Årlig pensionsopsparing: 15 pct. af lønnen

Bragt første gang i Penge & Privatøkonomi juni 2014. 

 

Tags

Anbefalede artikler