Få fradrag som selvstændig

Betal op til 30% af overskuddet på en pension

PENSION

Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 procent af årets overskud og få fuldt fradrag herfor. Hvis der eksempelvis har været et overskud på 500.000 kroner, kan der foretages et kapitalindskud på 150.000 kroner med fuld fradragsret i indkomståret og helt uafhængigt af, hvad man måtte indbetale i andre indkomstår.

TVIVL OM BELØB
Indskud skal være foretaget inden 31. december 2007 for at få virkning for indkomståret 2007. Da den skattepligtige indkomst for et givent indkomstår som regel først opgøres i det efterfølgende år, vil man inden indkomstårets udgang ikke med sikkerhed kunne sige, hvor stort et beløb, man kan indbetale med fuldt fradrag. Men har man betalt for meget, kan restbeløbet fradrages i det følgende indkomstår.

Tags

Anbefalede artikler