Få dobbelt op på pensionen

Udskyd starten på din folkepension og ATP, og få meget højere udbetalinger siden hen. Det giver bedre muligheder for at planlægge økonomien som pensionist og udløser kæmpe bonus, hvis du bliver ældre end gennemsnittet.

PENSION

‘Side 1: Få dobbelt op på pensionen’

Få dobbelt op på pensionen
PENSION: Mange regner ikke rigtig folkepensionen for noget, og da slet ikke udbetalinger fra ATP. Men ved den rette planlægning kan udbetalingerne fra de to ordninger faktisk nå op på 284.000 kroner om året! Det er tæt på grænsen for, hvornår topskatten begynder.

 

Specielt ATP har været overset. De månedlige indbetalinger på cirka 81 kroner bemærker man knapt, og udbetalingerne opleves som uanselige. En ny folkepensionist på 65 år får udbetalt cirka 20.900 kroner om året, hvis han har betalt fuldt ind til ordningen. Men det beløb kan på en enkel måde bringes op på næsten 54.000 kroner om året. Tricket er at vente med at få penge, til man fylder 75. Så får man 2,5 gange så meget – resten af livet!

 

Samme metode kan bruges til at fordoble folkepensionen. En enlig ny folkepensionist på 65 år kan få op til knap 120.000 kroner om året i folkepension. Hvis udbetalingen udskydes til det 75. år, kan pensionen hæves til 230.000 kroner.

 

Men for folkepensionen kræver det, at man arbejder i den mellemliggende periode. Ikke nødvendigvis på fuld tid, men i snit mindst 29 timer om ugen. Det vil mange måske protestere imod, men hvis man fortsætter, bare til man runder 68, så øges folkepension med en femtedel – resten af livet.

 

Læg planer!
I flere år har der været en mulighed for at vente med udbetalingen af ATP, til folk fylder 70 år. Det giver cirka 60 procent ekstra. Mere end 33.000 kroner om året i stedet for de 20.900.

 

Nu har Folketinget vedtaget at udvide valgfriheden til 75. Det gælder fra 2009, men allerede i dag kan kommende pensionister begynde at planlægge efter muligheden.

 

Den passer fint sammen med de 10- årige ratepensioner, som mange har tegnet. Hvis folk får dem, fra de fylder 65 år, så slipper depotet op til 75-års-fødselsdagen. Det kan så delvis erstattes af en kraftig forstørret udbetaling fra ATP.

 

REGLERNE FOR AT UDSKYDE PENSIONER

 

FOLKEPENSION

 

 

    • Hvis du vil have pensionen udsat, skal du arbejde mindst 1.500 timer om året.

 

    • Man kan få folkepensionen opsat, fra man fylder 65, men man kan også begynde at få den udbetalt og så senere stoppe den.

 

    • Pensionen kan højst opsættes to gange.

 

    • Den kan sammenlagt stoppes i højest 10 år.

 

    • Der er ingen aldersgrænse – du kan også stoppe pensionen, for eksempel fra du er 78 år, til du fylder 82 år.

 

‘Side 2: Få dobbelt op på pensionen’

Tags

Anbefalede artikler