Få alle fradrag med i første omgang

PENSION

På Skats hjemmeside, www. skat.dk, kan du fra den 2. februar og til og med den 20. februar foretage tidlig indberetning af for eksempel befordringsfradrag, aktiegevinster og -tab, børnebidrag, underholdsbidrag og fradragsberettigede gaver.

Dermed får du fradragene med på årsopgørelsen for 2008 i første omgang, og har du ikke andre udeståender med Skat end disse indtægter og fradrag, bliver årsopgørelsen færdig tidligere end normalt, og overskydende skat bliver udbetalt hurtigere. Du logger ind på Skats hjemmeside med digital signatur eller tast selv-kode.

Tags

Anbefalede artikler